Dreamhall tijdens en na Corona

Dreamhall gesloten vanwege het coronavirus

In verband met de coronacrisis is de Dreamhall tot nader bericht slechts zeer beperkt toegankelijk. Er worden momenteel geen workshops gegeven en teams hebben geen toegang tot de maakfaciliteiten. Het is nog onduidelijk wanneer de hal weer volledig toegankelijk is. Het halbeheer is in constant overleg met de beleidsmakers van de TU Delft en zal het TU Delft beleid en de landelijke richtlijnen blijven volgen. Aangezien studententeams elk jaar met strakke deadlines werken en er eigenlijk weinig ruimte is voor vertraging zal dit virus ook grote gevolgen hebben voor de Dreamteams. Verschillende competities zijn al geschrapt en bij andere competities is er nog veel onzekerheid over het laten doorgaan of niet. Enkele teams proberen dan ook vanaf afstand te blijven ontwikkelen, terwijl andere teams een volledige pauze hebben aangekondigd of inmiddels definitief zijn gestopt. Namens het halbeheer wensen wij iedereen veel sterkte tijdens deze coronacrisis en wij zullen via deze webpagina de effecten van het virus op de Dreamhall blijven melden.

 

Dreamhall in het nieuwe collegejaar open met nieuwe faciliteiten en een nieuwe visie

Hoewel de coronamaatregelen op dit moment de activiteiten in de Dreamhall flink in de weg zit wordt er momenteel hard gewerkt aan een mooie toekomst voor na Corona. Zo zijn de maakfaciliteiten voor 2021-2022 uitgebreid met een nieuwe 4 assige cnc freesmachine, wordt er een nieuw elektronica lab annex 3D printruimte ingericht en worden de kantoorruimtes opgeknapt en opnieuw ingericht. Ook heeft de TU Delft voor de toekomst van haar Dreamhal en Dreamteams een duidelijke visie kenbaar gemaakt. Daarmee zijn de eisen aan een Dreamteam flink aangescherpt en is er in de Dreamhall vanaf studiejaar 2021-2022 naast Dreamteams ook plaats zijn voor enkele “Bijzondere Projecten” (kortlopende eenmalige projecten).
Meer over deze “Bijzondere Projecten” en de nieuwe regels voor Dreamteams