Geschiedenis

In 1999 zijn de eerste beginselen gelegd voor wat nu de TU Delft | Dream Teams zijn. Er was toen nog geen hal, geen kantoor, geen ondersteuning of bekendheid. Er was nog helemaal niets. De teams (DUT en NUNA) hebben zelf enorm veel uitdagingen moeten overwinnen om überhaupt hun auto’s te bouwen. Maar succes hebben ze gehad!

Na enige tijd begonnen meer mensen de waarde van de TU Delft | Dream Teams te zien en werd er bovengrondse ruimte achter 3mE ter beschikking gesteld. Ook van de andere kant bleef het niet stil. Er kwamen meer studenten langs die initiatief wilde nemen en zodoende werden er meer TU Delft | Dream Teams opgericht.

Alle TU Delft | Dream Teams zijn uit studenten ontstaan. Het initiatief ligt bij de studenten, en de studenten zijn ‘probleemeigenaar’. Bij andere Universiteiten en hogescholen ligt dit meestal anders. Bij de overgrote meerderheid van de concurrerende teams van andere Universiteiten en Hogescholen ligt het initiatief en het 'probleemeigenaarschap' bij het opleidingsinstituut.

De meeste in de TU Delft | Dream Hall gebouwde objecten zijn voertuigen. In Delft is geen specifieke opleiding voertuigtechniek / automotive te vinden. Zodra concurrerende universiteiten dit horen valt hun mond wijd open. De studenten doen alles louter op eigen kracht en leren van teamleden uit voorgaande jaren. Het overdragen van kennis blijkt cruciaal in het behalen van succes.

De Hal

Veel productiewerk werd in het oude PMB gedaan, de werkplaats van Wb/IO. Hiertoe werden avondopenstelling en speciale cursussen geregeld. Veel werk werd gedaan met behulp van eigen student‐assistenten. 3mE heeft ook dit mogelijk gemaakt. Najaar 2006 zijn drie TU Delft | Dream Teams naar de Stevin 1 hal achter Civiele Techniek verhuisd. In januari 2007 is met de toenmalige directeur CRE&FM Gerrit Kahlman al gesproken over het vrijmaken van de hele hal voor de projecten.

Zo is het uiteindelijk ook gegaan. Sinds 2009 heet de hal de D:DREAM Hall (sinds 2021 de TU Delft | Dream Hall), acroniem voor Delft: Dream Realization of Extremely Advanced Machines. De studentenprojecten zijn TU Delft | Dream Teams geworden. Sinds de eerste teams er waren ingetrokken zijn uit alle hoeken en gaten van de TU werkplaatsmachines geregeld, zodat de teams een goed uitgeruste werkplaats tot hun beschikking hebben. Begeleiding voor het gebruik van de machines is in eerste instantie gedaan door student-assistenten, onder leiding van een ingehuurde werkplaatsman. Later werd hier door Bouwkunde een permanente werkplaatsman voor toegezegd.

Zo is het dus gebeurd dat de TU Delft | Dream Hall is opgericht, en nog altijd uitstekend functioneert. Het gebouw wordt beheerd door CiTG, inhoudelijk valt de TU Delft | Dream Hall onder 3mE, maar alle faculteiten zijn erbij gebaat. De hal wordt elk jaar mooier en moderner. En steeds meer groepen komen langs voor een kijkje in de droom van elke student: D:DREAM!