Wim Diersen, directeur Bribus

Bij Bribus hechten wij veel waarde aan betrokkenheid en dit is te zien aan onze langdurig samenwerkingen met afnemers, toeleveranciers en medewerkers om onze gezonde leefomgeving te verbeteren voor de huidige en toekomstige generaties. Het CIK onderzoek vanuit de TU-Delft is een innoverende samenwerking waaruit Bribus veel kennis heeft vergaard m.b.t. circulariteit en deze kennis wil gebruiken voor verdere duurzame ontwikkelingen binnen onze bedrijfsvoering.

Ilse van Andel, senior adviseur innovatie en duurzaamheid bij Eigen Haard

Eigen Haard gaat voor tevreden huurders, biedt woningen van goede kwaliteit en werkt aan prettige leefbare buurten. Daar hoort een gezond milieu bij, daarom willen wij in 2050 CO2 neutraal zijn en circulair werken. Hiervoor is het nodig te experimenteren. Wij geloven in leren door doen, in innovatie met kennisinstituten en ketenpartners om zo concrete stappen te zetten. De circulaire keuken is daar een tastbaar voorbeeld van. Zo krijgen onze huurders een goed product dat ook nog eens minder schade doet aan het milieu.

Raymond Heister, Woonbedrijf

“Woonbedrijf zet weer een stap naar een meer circulaire economie"

Luc Nabben, Woonbedrijf

Samenwerken is noodzakelijk om te komen tot een circulaire economie: veranderingen maken kun je niet alleen: in een traject als deze leer je van elkaar, deel je kennis met als doel om te kunnen versnellen om samen de slimme dingen te kunnen doen.

Freek Hermsen, Woonbedrijf

“Fijn en ongestoord wonen door duurzaam te investeren en faciliteren in een circulaire economie”

Het fijn en ongestoord wonen voor bewoners staat op een eerste plek bij Woonbedrijf. Toepassingen van nieuwe circulaire materialen en/of producten moeten dit proces niet of zo gering mogelijk verstoren. Het ultieme is deze twee aspecten zo goed mogelijk te combineren: zonder extra belasting de gebruiker laten bijdragen in de circulaire economie.

Sander Jahilo, EIT Climate-KIC

Het Circular Kitchen-project belichaamt uitstekende onderzoeksvaardigheden, sterke marktgestuurde belanghebbenden en het vermogen om theorie in praktijk te brengen door middel van constante re-iteratie en leren - deze benadering wordt gedeeld door EIT Climate-KIC, aangezien we voortdurend op zoek zijn naar manieren om de klimaatimpact te vergroten door middel van innovatie in industrieën, regio's en aanjagers voor verandering.