Van lineair naar lussen

Het lineaire economische model van nemen, maken, gebruiken en weggooien zorgt voor extra grondstofgebruik, afval en uitstoot. De bouwsector draagt hier voor een groot deel aan bij. In de circulaire economie worden grondstoffen op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau hergebruikt. Het doel: grondstofverbruik verminderen en afval en uitstoot voorkomen. Dit gebeurt met behulp van ‘lussen’, waarin een product direct wordt hergebruikt, vernieuwd of gerecycled.

De lussen vormen samen het ‘vlindermodel’ van de circulaire economie, met aanpassingen overgenomen van The Ellen MacArthur Foundation (2017).

Bestaande woningen circulair maken

De gebouwde omgeving bestaat voor een groot deel uit woningen. Door deze bestaande woningen circulair te maken, is sloop niet langer nodig. Dit voorkomt zowel afval als het gebruik van nieuwe grondstoffen voor nieuwbouw. Het stapsgewijs vervangen van gebouwcomponenten als daken, gevels en keukens door circulaire componenten tijdens onderhoud en renovatie maakt bestaande woningen circulair.

De circulaire keuken als aanjager

In vergelijking met gebouwcomponenten als gevels en daken worden keukens vaak vervangen. Dit komt doordat de functionele levensduur (hoelang de keuken voldoet aan de (esthetische) eisen van de gebruiker) en de technische levensduur (hoelang de keuken functioneert zoals bedoeld) over het algemeen een stuk korter zijn. Aangezien keukens relatief vaak worden vervangen, kan de circulaire keuken een goede voortrekker zijn in de transitie naar een circulaire gebouwde omgeving.

Milieu-impact

Door tijdens de levensduur van de keuken minder materiaal te gebruiken, dit materiaal langer te gebruiken en het uiteindelijk te recyclen, is het mogelijk de milieu-impact van keukens te verlagen.

Functioneren

De partijen die bij dit project zijn betrokken hebben gezamenlijk vastgesteld waaraan een keuken ten minste moet voldoen en welke aspecten toegevoegde waarde hebben. Deze ideeën testen we door prototypes te plaatsen in de woningen van onze partners en de bewoners naar hun ervaringen te vragen.

Betaalbaar

Een duurzaam product heeft pas echt impact als het op grote schaal wordt ingezet. Betaalbaarheid helpt om de circulaire keuken toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek. De aanschafprijs is bovendien een langetermijninvestering doordat gebruikers langer plezier hebben van een circulaire keuken.