Nieuwe energie

[Voorwoord]

Op 14 januari 2022 viert onze universiteit haar 180ste verjaardag. 180 jaar TU Delft betekent 180 jaar onderzoek, techniek en innovatie. 180 jaar vernieuwers en bruggenbouwers. 180 jaar hoogopgeleide ingenieurs die hebben bijgedragen aan welvaart, ontwikkeling en veiligheid, in Nederland en ver daarbuiten. Een verleden waar we heel trots op zijn. Echter ook een verleden dat erg was gericht op economische groei en industriƫle ontwikkeling. Hoewel dat de samenleving ontegenzeggelijk veel goeds heeft gebracht, worden we steeds meer geconfronteerd met de negatieve gevolgen, waarvan klimaatverandering de meest ingrijpende is.

Daar nemen we onze verantwoordelijkheid. We voorzien nieuwe generaties ingenieurs van de kennis en kunde die ze nodig hebben om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Met innovatie richten we ons op concrete oplossingen en in ons onderzoek werken we aan nieuwe inzichten die kunnen leiden tot oplossingen die er nog niet zijn. Zodat we allemaal een veilige en welvarende toekomst tegemoet kunnen zien.

In de strijd tegen klimaatverandering is de energietransitie een cruciaal wapen. Alleen als ons energiesysteem tegen 2050 CO2-neutraal is, kunnen we de gevolgen van klimaatverandering beperken. Maar in het huidige tempo gaat ons dat in dertig jaar niet lukken. We moeten versnellen: ā€˜speeding up the energy transitionā€™ is daarom het thema van ons lustrumjaar, waarmee we onze actieve rol in de energietransitie vieren.

In deze editie veel aandacht voor dat thema. U maakt kennis met de tien onderzoekers die de versnelling gaan aanjagen. Hoogleraar energiesysteemanalyse Kornelis Blok deelt zijn toekomstvisie en professor Peter Palensky vertelt over zijn digitale tweeling van het energiesysteem, een platform om toekomstscenarioā€™s te testen. Alumnus Mike ten Wolde ten slotte, bevindt zich bij TenneT in het hart van de energietransitie. Net als ik is hij optimistisch over de uitkomst. Want als we met zijn allen de schouders eronder zetten, gaan we het gewoon halen.
 

Prof.dr.ir. Tim van der Hagen,
Rector Magnificus TU Delft