Investeren in talent is juist nu belangrijk

Voor collegevoorzitter Tim van der Hagen onderstreept de coronacrisis het grote belang waar de TU Delft aan werkt: baanbrekend onderwijs, onderzoek en innovatie. Het nieuwe TU Delft Excellence Fund speelt daar een rol in.

“Toen ik mijn vorige bijdrage aan Delft Integraal leverde, leefden we in Europa nog in de veronderstelling dat het coronavirus goeddeels aan ons voorbij zou gaan”, vertelt Tim van der Hagen. “Inmiddels weten we beter. Ook nu weten we niet hoe de wereld eruit zal zien als u dit leest, maar het lijkt duidelijk dat we nog lang met Covid-19 te maken zullen hebben. Dat heeft voor ons allemaal allerlei gevolgen op persoonlijk, economisch en sociaal vlak.”

Ecosysteem

Voor Van der Hagen onderstreept de crisis het grote belang van waar de TU Delft mee bezig is: het optimaliseren van een ecosysteem voor baanbrekend onderwijs, onderzoek en innovatie. Het nieuwe TU Delft Excellence Fund speelt volgens hem daar een mooie rol in.

In de afgelopen maanden zagen we van dichtbij wat zo’n ecosysteem kan bewerkstelligen. Van der Hagen: “Onze onderzoekers en studenten sloegen de handen ineen om, samen met maatschappelijke onderzoekspartners, de problematiek rondom het coronavirus te bestrijden en de overgang naar de nieuwe anderhalvemetersamenleving te realiseren.” Deze inspanningen zal de TU de komende tijd voortzetten, en dat wordt mede mogelijk dankzij bijdragen uit het TU Delft Covid-19 Response Fund.

Vooruitkijkend naar het post-coronatijdperk, dan wacht de samenleving u de en nieuwe uitdagingen, stelt de collegevoorzitter. Want al lijken kwesties als klimaatverandering en de energietransitie minder belangrijk, we kunnen er niet omheen. “De aanpak ervan speelt zich straks af tegen de achtergrond van de economische crisis die zich aandient, maar zullen we ook moeten bezien in het licht van de lessen die we momenteel leren over de gevolgen van mondialisering – en wat dat bijvoorbeeld zal betekenen voor productie-, distributie- en transportnetwerken.“ Ook de gezondheidszorg wacht een revolutie, waarbij we ook de problemen die tijdens de crisis naar voren kwamen het hoofd zullen moeten bieden.

Het succes van de missie – impact voor een betere samenleving – staat of valt met de juiste mensen

Dit zijn complexe, onderling verweven vraagstukken, vraagstukken waar de TU Delft graag aan werkt. “Hierdoor zien we ons gesterkt in ons streven naar een ecosysteem waarbinnen topweten-schap, innovatie én nieuwe generaties ingenieurs het best kunnen gedijen”, vertelt Van der Hagen.“Dat ecosysteem versterken we op allerlei strategische manieren. Zoals internationale academische samenwerkingsverbanden en intensieve samenwerking met collega-universiteiten in de regio.” Denk hierbij aan de nauwe band met de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus MC, de universiteit Leiden en het LUMC.

De TU Delft vernieuwt voortdurend het onderwijs, zodat dit aan de verwachtingen blijft voldoen van ambitieuze studenten en de competenties van afstudeerders aansluiten bij een veranderende wereld. Momenteel wordt hard gewerkt aan een nieuw kader voor het masteronderwijs tussen nu en 2030. Ook wordt de campus steeds meer een platform voor publiekprivate samenwerking en open innovatie, een plek waar ondernemingen en onderzoekers gezamenlijk werken aan de innovaties die nodig zijn om invulling te geven aan grote maatschappelijke opgaven.

Onderhandelingsruimte

Het succes van de missie – impact voor een betere samenleving – staat of valt met de juiste mensen. Daarom is de TU voortdurend op zoek naar toponderzoekers in cruciale kennisgebieden. Maar hoe onderscheid je e als TU Delft in een internationaal speelveld? “We hebben een campus en een gemeenschap waar we trots op zijn, een uitstekende internationale reputatie en een keur aan inspirerende wetenschappelijke boegbeelden in ons midden”, zegt Van der Hagen. “Kijken we naar de financiële kant, dan is onze onderhandelingsruimte enigszins beperkt. We moeten ons als publieke organisatie – terecht – houden aan de salarisnormen van overheid en VSNU, en al doen we het in zijn geheel goed bij het binnenhalen van Nederlandse en Europese onderzoekssubsidies, de slagingspercentages zijn voor individuele wetenschappers vaak ontmoedigend laag.”

Nu weten we uit ervaring dat geld meestal niet de doorslaggevende reden is voor onderzoekers om bij de TU Delft te komen werken, vertelt de collegevoorzitter. Desgevraagd roemen onze internationals factoren als het onderzoeksklimaat, de veilige Nederlandse samenleving, de ‘platte’ organisatie binnen de universiteit et cetera. “Maar een financiële startbijdrage kan iemand wel over de streep trekken: dat biedt de mogelijkheid om een bijzonder onderzoeksinstrument aan te schaffen, een eigen lab te beginnen of onderzoeksmedewerkers te kunnen aantrekken.”

Zo’n vliegende start betaalt zich uiteindelijk meer dan terug: de aantrekkingskracht van de onderzoeksgroep wordt er groter door, het niveau van onderwijs en onderzoek stijgt, de internationale reputatie van TU Delft wordt erdoor versterkt en de slagingskansen voor het vinden van externe financiering nemen toe.

Excellence Fund

Tot voor kort waren de mogelijkheden hiervoor beperkt, omdat de universiteit nu eenmaal geen vrij besteedbare middelen voor dat doel heeft. In 2019 richtten alumni en vrienden van de TU Delft een Excellence Fund op, speciaal gericht op de ontwikkeling van ons excellente ecosysteem. “Het Excellence Fund heeft de uitgangspositie van de TU Delft in de internationale war for talent aanmerkelijk verbeterd. Daar ben ik trots op en dankbaar voor”, besluit Van der Hagen.