De beste zaaitijd in Afrika

Wanneer kun je het beste graan of mais zaaien? In Ghana en andere landen in West-Afrika was die vraag tot voor kort niet moeilijk te beantwoorden. Ergens in mei, vlak na de tweede regenbui. Dan kon je er wel van op aan dat het natte seizoen was begonnen en je planten tot wasdom zouden komen. Maar door klimaatverandering worden de neerslagpatronen grillig en onvoorspelbaar. “Er valt jaarlijks nog steeds 900 à 1200 millimeter, maar het komt met heviger buien uit de lucht en tussendoor zijn er langere periodes van droogte”, zegt Sehouevi Mawuton David Agoungbome, die in de groep van hoogleraar watermanagement Nick van de Giesen (CiTG) onderzoek doet naar droogte en landbouwtechnieken in West-Afrika. De beste zaaitijd is nu enkele weken later, aldus de onderzoeker die met satellietmetingen en weerstations vat probeert te krijgen op het klimaat. Met modellen simuleert hij hoe de opbrengsten van diverse gewassen te optimaliseren zijn.

Het onderzoeksproject is onderdeel van Twiga, een Horizon2020 project van de EU om geo-informatie te verzamelen over weer, water en klimaat in Sub-Sahara-Afrika. Het uiteindelijke doel is dat zowel boeren als financiële instellingen (die leningen verstrekken) van deze informatie kunnen profiteren.

/* */