Droogte

[Voorwoord]

Nederland is een mooi land, maar ze moesten het overdekken, zo grapten we vroeger. Sinds de droogte van de afgelopen paar jaar is de grap er een beetje af. Al wijzen nog niet alle klimaatmodellen op toenemende droogte in ons land, zeker is wel dat ons waterbeheer op de schop moet om in de toekomst zowel bodemdaling door droogte als wateroverlast te kunnen bestrijden.

Inmiddels dreigt voor maar liefst een kwart van de wereldbevolking waterschaarste, een dreiging die onder invloed van klimaatverandering alleen maar zal toenemen. In een wrange move verhandelt Wall Street naast olie en andere grondstoffen sinds kort ook water, waarmee water daadwerkelijk het nieuwe goud is geworden.

Droogte. Schrikbeeld van deze eeuw en tevens thema van dit nummer, want Delftse kennis en vindingrijkheid kunnen wel degelijk mitigeren. Zo kunnen scheepsrompen ontworpen met opblaasbare drijvers hun diepgang aanpassen aan de waterstand, vertelt professor  Rudy Negenborn.

Satellietmetingen kunnen dan weer helpen om de beste zaaimomenten in Afrika te voorspellen. Ook alumnus Mandy Korff gebruikt bij Deltares satellietbeelden en wel om schade aan funderingen te bestuderen. Wist u trouwens dat de vijfde Delftse satelliet dit jaar de ruimte ingaat?

Oliver de Gruijter studeerde in 2014 cum laude af op een zelfreinigend waterfilter dat op een jerrycan past. Zijn Jerry is het prototype intussen voorbij: deze zomer worden er meer dan honderd in vluchtelingkampen in Irak en Gaza getest.  En als er één alumnus invloed heeft op het Nederlandse waterbeheer dan is het wel Alumnus van het Jaar Karin Sluis. Naast haar werk bij Witteveen+Bos was ze ook lid van het Topteam van de Topsector Water&Maritiem. Ook zij komen in deze uitgave aan het woord.

Intussen gaat de weg naar de Olympische Spelen van onze TU-topsporters al zeilend en roeiend vaak ook over water. Veld-, zaal- of watersporters, we duimen voor goede resultaten voor hen allemaal. De sportzomer wordt dus alvast mooi. Maar krijgen we dit jaar een beregeningsverbod of juist natte voeten op de camping? Ik wens u hoe dan ook een mooie zomer!

 

Prof.dr.ir. Tim van der Hagen,
Rector Magnificus TU Delft

/* */