Nieuwe ideeën voor binnenvaart

’s Zomers staan de rivieren steeds vaker extreem laag. Door de aanhoudende droogte in het Europese voorjaar worden grote rivieren smaller en ondieper. De binnenvaart past zich aan door minder lading mee te nemen en de diepste plekken op te zoeken. Dat kan slimmer, stelt Rudy Negenborn.

Prof.dr. Rudy Negenborn (maritieme & transporttechnologie bij 3mE) ontving vorig jaar bijna 9 miljoen euro van de Europese Commissie voor het onderzoeksprogramma Novimove (Novel Inland Waterway Transport Concepts for Moving Freight Effectively). Het doel is de capaciteit van transport over het water tot 2030 met 30 procent te vergroten ten opzichte van 2010.
Transport over het water heeft een veel lagere CO2-uitstoot dan vervoer over de weg. Maar door slechte aansluiting en gebrekkig informatiegebruik wordt de capaciteit van de binnenvaart niet volledig benut.

Negenborn: “We willen het transport over water optimaliseren over de hele corridor van Antwerpen en Rotterdam naar Bazel. We kijken naar drie  niveaus: scheepsontwerp, slimme navigatie en logistiek; welk schip zet je in voor welke lading? Variaties in waterstanden kunnen een grote impact hebben op wat er over het water kan, en op de capaciteit van schepen. Een idee is een nieuw scheepsontwerp met opblaasbare drijvers aan de zijkant die de diepgang verminderen.”Wat verwacht hij van het onderzoek? “Over vier jaar hebben we een systeem waarmee we de combinatie van innovaties kunnen bepalen die de grootste logistieke verbetering geven. We hebben een simulatie waarmee we de voordelen van innovaties kunnen demonstreren. Daarnaast zullen we twee demonstrators hebben: een slimme sluisplanning die gebruik maakt van de communicatie tussen sluis en schip, en een schaalmodel van een scheepstype met aanpasbare diepgang.”

Een idee is een nieuw scheepsontwerp met opblaasbare drijvers aan de zijkant die de diepgang verminderen.

Naast de TU Delft zijn er 21 partijen bij het consortium betrokken: kennisinstellingen, vervoerders,  havenautoriteiten en technologie-ontwikkelaars. “We kunnen veel van de ideeën waar we binnen de afdeling fundamenteel onderzoek naar doen verder uitwerken met externe partners”, zegt Negenborn. Het Novimove-programma is een van de vier gehonoreerde onderzoeksprogramma’s op het gebied van innovatie van de binnenvaart binnen het Europese Horizon 2020-programma. Het programma ging midden vorig jaar van start en heeft een looptijd van vier jaar. In de loop van 2022 verwacht onderzoeksleider Negenborn de eerste publieke demonstraties.