Waterwandeltour door Delft

Wat doen het Hoogheemraadschap van Delfland, het Institute of Water Education Delft en TU-opleidingen om Delft droog te houden? Ontdek het tijdens een tocht door de Delftse binnenstad.

De route is gelijk aan de kaart die de gebroeders Jacob en Nicolaes Kruikius in 1712 maakten in opdracht van de hoogheemraden van Delfland. De Kruikiuskaart is gemaakt met behulp van meetinstrumenten zoals de Hollandse Cirkel, om hoeken te meten, en een meetketting met vaste lengte. De kaart toont alle dijken, polderkaden, sluizen, boezemkanalen, polderwatergangen, molens, bruggen en de perceelindeling van het gebied.   

Download de tour of kijk op de website van VVV Delft.