Maar hoe kom je aan geld?

Met alleen een goed idee krijg je nog geen bloeiend bedrijf. Je hebt ook geld nodig. Waar haal je dat vandaan? Drie starters geven tips.

Met geld van NWO konden we een haalbaarheidsstudie uitvoeren

Polytential heeft de Virtual Chemist ontwikkeld, een systeem dat plastic afval analyseert. Een speciale hyperspectrale camera scant een zak met plastic monsters, waarna een algoritme de chemische samenstelling analyseert. Zo kan een recycler nagaan hoe hij zijn plastic het best kan toepassen, en met welke additieven of plastics hij zijn product moet bijmengen om het te hergebruiken.

“Inzicht in de samenstelling van het materiaal en de aanwezige vervuilingen is essentieel voor het verkrijgen van hoogwaardig gerecycled plastic”, vertelt Jeroen Cevaal. Hij richtte het bedrijf in 2016 op samen met Yuri van Engelshoven.

Buiten wat prijzengeld, voortvloeiend uit pitchwedstrijden, werd de eerste serieuze financiële ondersteuning verstrekt door wetenschapsfinancier NWO. “Met geld van NWO konden we een haalbaarheidsstudie uitvoeren waarbij we keken naar zowel de technische als economische haalbaarheid van het concept.”

Flink opschalen; daar richt het bedrijf zich nu op. “En we investeren ook in algoritmes en nieuwe toepassingen voor de recyclingindustrie. We verwachten in 2022 voor het eerst winst te maken.”

“Mijn tip aan startende ondernemers: de klant is het allerbelangrijkst. Ga in een zo vroeg mogelijk stadium praten met potentiële klanten om je aannames te valideren. De feedback die je krijgt is erg waardevol voor het ontwikkelproces.”

Bedrijf:Polytential
Oprichters:Jeroen Cevaal en Yuri van Engelshoven
Studie:Management of technology (Cevaal), environmental technology 
(Van Engelshoven)
Product:The Virtual Chemist, een apparaat dat plastic afval analyseert
Opgericht in:2016
Medewerkers:Acht fte
Winst:Geen, nog in de ontwikkelingsfase
Over vijf jaar:

Moet het bedrijf winst maken en een breder pakket aan diensten aanbieden

aan de recycle-industrie.

Starters komen voor zoveel beurzen in aanmerking

“Wanneer we winst gaan maken? Dat zal nog wel een paar jaar duren”, zegt ceo en co-founder van BI/OND, Cinzia Silverstri. “Volgens mijn prognose draaien we in 2025 break-even. Tot dan worden we ondersteund door externe investeerders.” ‘We’ is BI/OND, het bedrijf dat ze oprichtte met medepromovendi Nikolas Gaio en William Fausto Quiros Solano. Een fout tijdens een experiment leidde tot een nieuwe ontdekking in de ontwikkeling van organ-on-chips. “Zie het als een mini-orgaan in een chip. We kweken de cel van een patiënt op een stukje hardware. Hiermee willen we het ontwerpproces van geneesmiddelen bespoedigen.”

Het team kon dankzij overheidsgelden een eerste prototype ontwikkelen én een haalbaarheidsstudie uitvoeren. “Hiervoor kregen we van wetenschapsfinancier NWO 40 duizend euro. Ook namen we deel aan het EIT Health validatieprogramma, ondersteunt de TU Delft ons waar mogelijk en verstrekte NWO een lening voor de volgende ontwikkelingsfase van ons product. Starters, vooral in de tech-industrie, komen voor zoveel beurzen in aanmerking. Het loont echt dat goed uit te zoeken.”

Bedrijf:BI/OND
Oprichters:Cinzia Silvestri, Nikolas Gaio en William Fausto Quiros Solano
Studie:Microelectronics (alle drie PhD)
Product:Organ-on-chips (OOCs)
Opgericht in:2017
Medewerkers:Vier voltijd en vier stagiaires
Winst:Geen, nog in de ontwikkelingsfase
Over vijf jaar:

Twee producten op de markt en nauwe samenwerking met pharma.

Geef je aandelen niet te makkelijk weg

De oude RDM-loods op Heijplaat huisvest tal van bedrijfjes, waaronder Skelex. Oprichter ir. Gaunav Genani (Industrieel Ontwerpen, 2012) trekt het Skelex-360 harnas aan. Het voelt alsof je armen gewichtsloos zijn, zegt hij. Van dit nieuwste model zijn er meer dan 550 verkocht. Klanten zijn de automobiel- en vliegtuigindustrie, afbouw, spoorwegen, scheepswerven en defensie.

De eerste geldschieter, afgezien van de bekende friends, fools & family, was een bank die dankzij bemiddeling van YES!Delft een lening van 15 duizend euro verstrekte. Een jaar later volgde een STW-beurs van 50 duizend euro die hij samen met prof.dr.ir. Johan Molenbroek had aangevraagd. Ook zijn spaargeld stopte Genani in de onderneming. Maar een jaar later was het geld op. Toen wist Skelex een investering aan te trekken van VenturesOne, die mede-aandeelhouder werd. Vorig jaar kwam er een derde aandeelhouder bij:  productie- en assemblagebedrijf VDL, dat nu ook de assemblage van de harnassen verzorgt.

Genani raadt andere start-ups aan om verschillende bronnen van financiering (investeerders, bank en geldschieters) te combineren. Hij waarschuwt aandelen te gemakkelijk uit te geven omdat het je eigen invloed in het bedrijf verzwakt.

Bedrijf:Skelex
Oprichters:Gaunav Genani
Studie:Industrieel Ontwerpen (2012)
Product:Skelex-360, exoskelet voor ondersteuning bovenarmen
Opgericht in:2013
Medewerkers:Tien vast en vijf flexibel
Winst:> € 1.5 miljoen
Over vijf jaar:

Diverse producten voor ondersteuning nek en armen, ook bionisch.