Tien jaar Zandmotor

Het is goed toeven voor de aalscholver, grote stern en visdief bij de Zandmotor, een kunstmatig schiereiland bij Kijkduin dat gemaakt is van 21,5 miljoen kubieke meter zand. Ook kitesurfers en wandelaars komen er graag. Tien jaar geleden werden de eerste zandkorrels opgespoten. De proef, van Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland, in samenwerking met onder andere TU Delft, Deltares en de Universiteit van Wageningen, moest uitwijzen of wind en stroming het zand langs de kust en richting de duinen zouden verspreiden, om zo de kust voor de lange termijn te versterken en een dynamisch natuur- en recreatiegebied te vormen. De resultaten zijn veelbelovend. Op het zuidelijk deel van de Zandmotor hebben zich duinen tot drie meter hoog op het strand gevormd.

TU alumnus Bas Huisman werkt als kustexpert bij Deltares. “Met de Zandmotor kunnen we zien hoe zand zich langs de kust verspreidt, hoe nieuwe vegetatie en duinen groeien, waar bodemleven zich ontwikkelt én hoe we recreatie kunnen combineren met natuur.”

De kennis is benut bij de aanleg van de Hondsbossche Duinen. En er is een kleine zandmotor (5 miljoen kubieke meter zand) gemaakt in het Amelander Zeegat. Ook internationaal is de kennis toegepast. Zo is in het Verenigd Koninkrijk bij Bacton in 2018 een kleine Zandmotor aangelegd.

/* */