Producten en projecten

DEMO werkt op alle locaties mee aan een grote verscheidenheid aan projecten. Hieronder enkele binnen de TU speerpunten passende voorbeelden. 

TU Speerpunt Global

MRI-scans kunnen eenvoudiger en goedkoper. Andrew Webb (hoogleraar MRI-fysica aan het LUMC) ontwikkelt goedkope mobiele MRI-scanners die in ontwikkelingslanden ingezet kunnen worden ten behoeve van het opsporen van Hydrocefalus. 
Dit project is een samenwerking tussen Leiden en Delft. In Delft (faculteit EWI) ontwikkelen ze de benodigde wiskunde, DEMO werkt o.a. aan de RF Power Elektronica – zie foto hieronder. 

De eerste 3D beelden zijn gemaakt met de opstelling in het LUMC. Hiervoor is de RF versterker gebruikt die al eerder gemaakt was en de nieuwe gradiënt versterker. De eerste ‘magneet’ is vervangen door een in Leiden ontwikkelde nieuwe set ringen met veel kleinere permanente magneetjes die samen het statische veld maken. Dit magneet veld is zeer constant binnen het volume van de MRI, maar om te kunnen ‘imagen’ is het nodig hier een helling in aan te brengen in x, y en z-richting. Bij het testen bleek de DEMO gradiënt versterker minder te ruisen dan de commerciële gradiënt versterkers die gebruikt werden. Hierdoor is minder tijd nodig voor een scan.  

DEMO gradiënt versterker

TU speerpunt Energy

In de ORCHID-opstelling wordt een circuit gecreëerd waarin een organische vloeistof stroomt, als een vloeistof in het gedeelte met een lage temperatuur, en als een dichte damp in het gedeelte met een hoge temperatuur. De hete damp kan naar een supersonische straalpijp (nozzle) worden gezonden voor fundamentele gasdynamica-experimenten en naar een mini-ORC-turbine voor testdoeleinden.

Onderzoeksbehoeften/-doelstellingen:

  • Experimentele data over niet-ideale samendrukbare stromingsleer met toepassingen in ORC-turbines en niet-conventionele turbomachines.

  • Nauwkeurige metingen voor validatie van CFD-codes.

  • Ontwikkeling van ontwerprichtlijnen voor supersonische mini-ORC-turbine.

De ORCHID is een hele opstelling maar het werk van DEMO zit vooral in de Nozzle Test Section.

Voor meer informatie en details zie de website: ORCHID (tudelft.nl).

TU speerpunt Health

De faculteit 3ME doet onderzoek naar het inzetten van gyroscopische hulp om in balans te blijven en DEMO is hier nauw bij betrokken. 

Valpartijen veroorzaken nl. vaak vervelende kwetsuren en vooral ouderen (65+) behoren tot de risicogroep. (Draagbare) robotica biedt hier een oplossing in de vorm van een ‘rugzakje’ waarin zich 2 actuatoren -  Control Moment Gyroscopen - bevinden. Een gyroscoop is eigenlijk een tol: een massa die symmetrisch is en kan draaien om een as die in het midden ligt. Zolang de massa draait zal deze zich verzetten tegen een verandering van de stand van de as. Als een tol cardanisch is opgehangen, ofwel de tol heeft alle bewegingsvrijheid, dan spreken we van een gyroscoop en is het te gebruiken als richtinstrument.  
O.a. mechanische en elektronische inzichten moeten samen een constructie mogelijk maken van een lichtgewicht - maar toch effectief en draagbaar - apparaat. De vraag aan DEMO was aanvankelijk om te helpen met de software maar is uiteindelijk uitgegroeid tot uitgebreide samenwerking.  

TU speerpunt Infrastructure and Mobility

Er is een nieuwe, kleinschalige testinstallatie ontworpen voor onderzoek naar Rolling Contact Fatigue (RCF), de metaalmoeheid die optreedt als gevolg van het contact tussen spoorstaven en de wielen van het rollend materieel. De nieuwe installatie moet een betere analyse van de prestaties van rails tijdens rollend contact mogelijk maken en daardoor meer inzicht opleveren in met name RCF-defecten aan de rails. In de installatie worden de loopomstandigheden van een wiel op een ringvormig spoor op schaal gesimuleerd op een wijze die representatief is voor het wiel-spoorcontact in de werkelijkheid. In deze nieuwe opzet kunnen continu proeven worden gedaan met wiel- en railmaterialen (met of zonder bestaande beschadigingen) onder belastingen die gebruikelijk zijn in het spoorwegbedrijf. In wezen bestaat de testinstallatie uit wielcomponenten die, aangedreven door 2 elektromotoren, kunnen worden verplaatst over een afgevlakte ringvormige rail.

Op basis van deze informatie heeft DEMO verschillende concept ontwerpen gemaakt. Hieruit zijn de beste opties gekozen en uiteindelijk is het dit ontwerp geworden:

Een schaalmodel van een echte rail is gebogen in een cirkel van 4000mm. De rail zit net als een echte rail vast op houten dwarsliggers en deze rusten op grind of iets vergelijkbaars. Vier wielen zitten vast aan een groot stevig frame. Dit frame kan door een elektromotor aangedreven worden tot 56 rpm. De vier wielen zelf zitten via tandwielkasten verbonden aan een andere elektromotor.
Doordat het frame en de wielen onafhankelijk kunnen worden aangedreven kun je situaties nabootsen zoals continu remmen of continu accelereren terwijl er wielspin optreed. De wielen worden met veren hard tegen de rail aangedrukt om een zware aslast te simuleren.

Met de testbaan kan je meten wat er gebeurt met het staal  als er dag in dag uit zware treinen op rijden

DEMO heeft zowel het volledige elektronische als mechanische ontwerp gedaan. Een groot aantal DEMO medewerkers is betrokken bij de bouw van de opstelling.