D&I Grant

Draag bij aan diversiteit, kansengelijkheid en inclusie binnen de TU Delft!

Ben jij een student en heb je een goed idee voor een initiatief waarmee we diversiteit, kansengelijkheid en inclusie binnen TU Delft kunnen verbeteren? Met de Diversity & Inclusion (D&I) Grant kun je jouw idee in de praktijk brengen en ontvang je hiervoor tot een bedrag van maximaal € 3.000,- .

Dien je aanvraag uiterlijk 6 maart 2023 in door het te sturen naar diversity@tudelft.nl

DOWNLOAD DE D&I GRANT-BESCHRIJVING EN LEES HET ZORGVULDIG


Over de D&I Grant

Met de D&I Grant kunnen studenten en studentenorganisaties van TU Delft een financiering aanvragen voor initiatieven die helpen om diversiteit, kansengelijkheid en inclusie binnen de universiteit te verbeteren. Denk daarbij aan evenementen, workshops, campagnes, trainingen en (gast)lezingen, maar ook aan richtlijnen, instrumenten, toolkits of ander soortige projecten. Zo zijn er vast nog veel meer andere inspirerende ideeën waar wij nog niet aan gedacht hebben. We staan overal voor open, dus draag jouw idee(ën) vooral aan!

Waarom de D&I Grant?

Een veilige, inclusieve leer- en werkomgeving is essentieel om het meeste uit jezelf te halen, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. En dit is belangrijk voor iedereen, ongeacht je seksuele oriëntatie, religie, denkstijl, gender, uiterlijk, leeftijd, lichamelijke of psychische beperkingen of je culturele-, etnische of je sociaaleconomische achtergrond. Door diversiteit & inclusie te omarmen willen we eerlijke kansen en welzijn stimuleren. Dit is de basis die nodig is om echt ruimte te geven aan de open dialoog en het uitwisselen van ideeën. Dat draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van onderzoek en onderwijs en innovatie en wetenschappelijke groei stimuleren.

Voor wie?

Alle studenten van TU Delft die een idee hebben waarmee ze bij kunnen dragen aan diversiteit, eerlijke kansen en inclusie voor iedereen, ongeacht de culturele of migratieachtergrond, gender, leeftijd, uiterlijke kenmerken, seksuele geaardheid, sociale of financiële status, religie of beperkingen.

Wat levert het je op?

  • Je draagt bij aan een fijnere studieomgeving voor jezelf en voor je medestudenten.
  • Je draagt bij aan de opbouw van een diverse en inclusieve gemeenschap bij TU Delft.
  • Je wordt betrokken bij de D&I-doelstellingen van de universiteit.
  • Je doet werkervaring op die je kunt vermelden op je CV.
  • Je krijgt de kans om samen te werken met een Faculty Diversity Officer (FDO).

Stel een team samen en doe een aanvraag!

Stel een team samen van ten minste twee studenten van TU Delft. Een team kan namens één of meerdere studentenorganisaties een aanvraag indienen, maar ook studenten die niet verbonden zijn aan een studentenorganisatie kunnen een aanvraag indienen. Doe je een aanvraag op faculteitsniveau? Let erop dat bij aanvragen op faculteitsniveau ook de relevante Faculty Diversity Officers (FDO's) worden betrokken voor de faculteiten waar het initiatief zal worden uitgevoerd. Als een initiatief gericht is op een specifieke groep (bijvoorbeeld slechthorenden of slechtzienden), dan is deze groep bij voorkeur ook in het team vertegenwoordigd.

Wat zijn de criteria?

  • Duidelijkheid van de omschreven probleemstelling of behoefte.
  • Duidelijkheid en kwaliteit van het initiatief.
  • Verwachting van de resultaten en impact van het initiatief en de bijdrage aan de D&I-doelstellingen (zoals beschreven in de D&I grant beschrijving)
  • Team samenstelling: De relevante ervaringen en vaardigheden die het team in huis heeft om het idee tot uitvoering te brengen.
  • Een haalbaar plan om het initiatief uit te voeren (inclusief risicobeoordeling en begroting).

Vragen? Neem contact op met het Diversity & Inclusion Office via diversity@tudelft.nl.