Excellentie

Veel scholen hebben leerlingen die meer uitdaging zoeken omdat ze de reguliere leerstof sneller of gemakkelijker tot zich nemen. Wij zijn van mening dat iedere leerling moet kunnen excelleren in de gewenste richting, net als onze studenten in het Honours Programme Delft. Wij enthousiasmeren daarmee talenten voor wetenschap en techniek. Dit doen wij op verschillende manieren:

Junior TU Delft

Junior TU Delft is een onderwijsprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor ambitieuze leerlingen uit 5 en 6 vwo. Leerlingen volgen vijf vrijdagen een uitdagend lesprogramma op de TU Delft en gaan zelf actief aan de slag met de thema‚Äôs als het ontwerpen van een zonneboot of onderzoek naar foutverbeterende codes. De nadruk binnen het themablok ligt op ontwerpen, onderzoeken en verschillende technologische toepassingen. 

Netwerk

In een netwerk met zeven scholen wordt gezamenlijk uitdagend onderwijs ontwikkeld en wordt gezocht naar geschikte mogelijkheden om talentvolle leerlingen onderwijs te bieden op de TU Delft. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met Sylvia Walsarie Wolff