Excellentie

Veel scholen hebben leerlingen die meer uitdaging zoeken omdat ze de reguliere leerstof sneller of gemakkelijker tot zich nemen. Wij zijn van mening dat iedere leerling moet kunnen excelleren in de gewenste richting, net als onze studenten in het Honours Programme Delft. Wij enthousiasmeren daarmee talenten voor wetenschap en techniek. Dit doen wij op verschillende manieren:

Junior TU Delft

Junior TU Delft is een onderwijsprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor ambitieuze leerlingen uit 5 en 6 vwo. Leerlingen volgen vijf vrijdagen een uitdagend lesprogramma op de TU Delft en gaan zelf actief aan de slag met de thema‚Äôs als het ontwerpen van een zonneboot of onderzoek naar foutverbeterende codes. De nadruk binnen het themablok ligt op ontwerpen, onderzoeken en verschillende technologische toepassingen. 

Math Class

De Math Class is een uitdagend programma voor gemotiveerde leerlingen uit vwo 5. Scholen die deelnemen kunnen enkele leerlingen aanmelden. Docenten nemen deel aan het professionaliseringstraject waarbij het ontwikkelen van academische vaardigheden centraal staat.