Informatie Docenten

Ondersteuning van de leerling en samenwerken

Deelnemers voor de Junior TU Delft worden aangemeld door een docent, decaan of directielid van de school. Deze persoon zal als Junior TU Delft schoolcoördinator voor de aangemelde leerling(en) en voor de TU Delft fungeren. De rol van de Junior TU Delft schoolcoördinator is zeer belangrijk voor zowel de leerling als de organisatie van de Junior TU Delft. 

De Junior TU Delft schoolcoördinator regelt ook de voorselectie van leerlingen op school en meldt de leerlingen aan. Belangrijk is het dat de coördinator al goed kijkt of de leerlingen de extra 'studiedruk' aankunnen. Het Junior TU Delft programma is pittig en leerlingen die zijn aangenomen, dienen alle vijf vrijdagen aanwezig te zijn. De TU Delft gaat er vanuit dat toetsen/opdrachten vanuit de middelbare school op een ander moment ingehaald kunnen worden. 

Effectieve communicatie met de scholen voor en tijdens het programma is van groot belang voor een goede organisatie. Zowel voor de leerling als de organisatie, is deze coördinator het aanspreekpunt binnen de school. 
In eerdere edities van het lesprogramma hebben wij regelmatig ondervonden dat sommige docenten van onze deelnemers geen begrip hadden voor de afwezigheid door deelname aan het programma. Het is belangrijk dat de Junior TU Delft schoolcoördinator, daar waar nodig, de leerling steunt in de communicatie met collega-docenten over in te halen toetsen of lesstof.

Tot slot worden alle Junior TU Delft schoolcoördinatoren uitgenodigd om samen met een collega de eindpresentaties van de leerlingen bij te wonen. Vele trotse docenten hebben op deze manier al kunnen zien hoe hun leerlingen mooie prestaties hebben neergezet op de TU Delft.

Denkt u dat er leerlingen op uw school zijn die in aanmerking komen voor het programma? Lees onder 'Procedure' alles over de eisen die wij stellen aan deelnemers en de aanmeld- en selectieprocedure. 

Sinds 2014 biedt de TU Delft voor 5 VWO scholieren een tweede programma aan: de Math & Masterclass

De vraag naar zowel het Junior TU Delft programma als de Math- en Masterclass is groot. Om meer scholieren te kunnen bedienen en de integratie van beide programma's binnen de TU te verbeteren werkt de TU Delft, samen met het Science Centre en het Bètasteunpunt Zuid-Holland aan een vernieuwde opzet van deze onderwijsprogramma's. De TU Delft, Science Centre en Bètasteunpunt Zuid-Holland willen samen met VO-docenten nadenken over een programma voor ambitieuze leerlingen.

Bent u geïnteresseerd om hier in te participeren? Neem dan contact op met Bètasteunpunt Zuid-Holland voor meer informatie.

Samenwerken

De themablokken van de Junior TU Delft worden ongeveer eens in de vier jaar vervangen. Daarom zijn wij altijd op zoek naar interessante nieuwe lesprogramma's. Neem contact met ons op om te zien op welke manier u als TU- of vwo-docent kunt bijdragen aan het ontwikkelen van nieuw en uitdagend onderwijs.