Procedure

Aanmelden en selectie

Enkel docenten/decanen kunnen leerlingen van hun school aanmelden. Leerlingen kunnen zich niet rechtstreeks zelf aanmelden. Ben jij als leerling geïnteresseerd in de Junior TU Delft? Ga dan even langs bij je decaan om je eventuele deelname aan de Junior TU Delft te bespreken.

De Junior TU Delft is een programma voor leerlingen die op zoek naar een extra uitdaging. Niet iedere leerling kan die extra uitdaging aan naast zijn/haar reguliere schoolwerk. Daarom stelt de TU Delft de volgende eisen aan de leerlingen die deel willen nemen aan de Junior TU Delft:

 • De leerling zit in 5 of 6 vwo
 • De leerling heeft een NG- of NT-profiel
 • De leerling heeft voor ieder schoolvak gemiddeld een voldoende
 • De leerling kan zonder probleem 5 vrijdagen aanwezig zijn en heeft hiervoor expliciete toestemming van de school
 • De leerling kan gemiste lessen zelfstandig inhalen
 • De leerling is ambitieus en gemotiveerd op gebied van bèta en technologie

Verder vindt de TU Delft het belangrijk dat de leerling aan zoveel mogelijk van de volgende punten voldoet:

 • De leerling heeft goede sociale vaardigheden; hij/zij is zelfstandig, ondernemend, organisatorisch sterk en communicatief vaardig richting docenten en medeleerlingen
 • De leerling heeft een goed tot zeer sterk inzicht in bèta
 • De leerling heeft een goede tot bovengemiddelde Engelse taalvaardigheid

Motivatiebrief

Ieder jaar heeft de Junior TU Delft meer inschrijvingen dan er plaatsen zijn. In 2017 hadden wij ruim 220 goede aanmeldingen voor de slechts 110 beschikbare plaatsen. Daarom zijn leerlingen ook verplicht om naast de digitale aanmelding een motivatiebrief in te leveren. Op basis van deze motivatiebrief krijgt de organisatie een goede indruk van de ambitie van de leerling om het beste uit zichzelf naar boven te halen in het Junior TU Delft project, de motivatiebrief is daarom erg bepalend voor de plaatsing van de leerling. Deze brief (van maximaal 500 woorden) moet in ieder geval de volgende punten bevatten:

 1. Motivatie van de leerling om mee te doen aan de Junior TU Delft
 2. Hoe denkt hij/zij dit te combineren met schoolwerk en welke afspraken hij/zij hiervoor heeft gemaakt met de docent die de aanmelding gedaan heeft
 3. Beschrijving van project/prestatie op bèta-gebied waaraan de leerling heeft (mee)gewerkt
 4. Hobby's en/of interesses buiten schooltijd
 5. Motivatie per themablok van voorkeur, twee voorkeuren betekent dus twee keer een motivatie (in één brief)

We willen graag benadrukken dat al bovenstaande onderdelen in de brief moeten worden behandeld op een zo uitvoerig mogelijke manier, het aantal woorden moet hierbij natuurlijk in acht worden genomen. De leerling dient de brief als wordbestand op te slaan met als titel 'Voornaam Achternaam'. Deze brief kunt u of de leerling zelf als bijlage opsturen naar junior@tudelft.nl o.v.v. motivatiebrief_naam leerling. De aanmelding is niet compleet zonder motivatiebrief!

Selectieprocedure

Uit alle binnengekomen aanmeldingen selecteert de TU Delft de deelnemers. De aangenomen leerlingen worden in de verschillende themablokken geplaatst. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met eventuele voorkeuren van de leerlingen. De selectie is gebaseerd op de volgende criteria:

 • Inhoud van de motivatiebrief
 • Maximaal 3 leerlingen per school in 1 themablok
 • Maximaal 10 leerlingen per school in totaal 

 

Correspondentie

Uiterlijk 22 november  wordt u als docent/decaan per e-mail geïnformeerd of uw leerling(en) is/zijn geplaatst. De school wordt bewust eerder geïnformeerd, zodat u iedere leerling persoonlijk kunt vertellen of hij/zij is toegelaten of niet. De TU Delft zal ook de leerling in week hierop per e-mail informeren.

"Waarom ik mee wil doen aan Junior TU Delft? Ik zoek een uitdaging, een echte uitdaging. Iets wat uitgelegd wordt door mensen die echt weten waar ze mee bezig zijn. Ik wil me graag verder verdiepen in techniek en ik houd ervan om me vast te bijten in uitdagingen net zolang totdat ze opgelost zijn."