Themablokken

Junior TU Delft 2019

Het programma van de Junior TU Delft bestaat dit jaar uit drie verschillende themablokken. Het onderwijs is interdisciplinair gericht waarbij ontwerpen, onderzoeken en technologische toepassingen centraal staan. Voor de Junior TU Delft 2019 staan drie themablokken op het programma (klik op de titel voor meer informatie):

Leerlingen die ge├»nteresseerd zijn in deelname aan de Junior TU Delft kunnen de themablokken op deze website bekijken en bij de docent een eventuele  voorkeur voor 1 of 2 blokken aangeven. De TU Delft houdt rekening met de aangegeven voorkeur(en) bij de plaatsing, maar kan niets garanderen.

De themablokken lopen parallel en vinden plaats op de volgende vrijdagen in de maanden januari en februari:

  • Dag 1: Vrijdag 18 januari 2019
  • Dag 2: Vrijdag 25 januari 2019
  • Dag 3: Vrijdag 1 februari 2019
  • Dag 4: Vrijdag 8 februari 2019
  • Dag 5: Vrijdag 15 februari 2019

Er zijn voor de scholen en leerlingen geen kosten verbonden aan deelname. Leerlingen zijn wel verantwoordelijk voor reiskosten en het meenemen van eigen lunchpakketjes.

Algemene opzet van het programma

Het programma is opgezet in de vorm van een themablok bestaande uit totaal vijf vrijdagen. De deelnemers krijgen gedurende deze vijf dagen de hele dag les op de TU Delft. Zij volgen colleges en practica en met behulp van alle informatie die hen wordt aangereikt, werken zij in een groep toe naar de presentatie van een eindopdracht over een probleem of kwestie, passend bij het themablok. De lessen en opdrachten zijn van universitair niveau, waardoor leerlingen een goed beeld krijgen van het onderwijs dat zij aan de TU Delft kunnen verwachten.

De leerlingen worden iedere dag rond 9.30 uur 's ochtends verwacht op de faculteit. Het verplichte programma eindigt rond 16.00 uur. Op de laatste dag, vrijdag 15 februari 2018, presenteren de leerlingen het eindresultaat aan elkaar, programmaleiders, ouders en vo-docenten.

Er wordt van alle deelnemers verwacht dat zij alle 5 de vrijdagen aanwezig zijn. Naast het lesprogramma op de TU Delft krijgen de leerlingen ook huiswerkopdrachten. De studielast van het huiswerk komt neer op nog eens 1 ├á 2 uur per werk. Alle leerlingen die het programma succesvol doorlopen ontvangen na afloop een certificaat met een waarde van 40 SLU.

Wiskundig Modelleren


Microstructuren in Producten


Bouw je eigen Blimp