DiDe Chairs

Ontwerp en fabriceer je eigen digitaal ontworpen stoel

Het themablok 'Digitally Designed Chairs' wordt dit jaar voor de derde keer aangeboden, op de Faculteit Bouwkunde (BK). De leerstoel architectural Engineering (aE) onder leiding van architect prof. ir. Thijs Asselbergs heeft met dit blok een uitdagend programma neergezet met een digitaal karakter. In dit blok ontwerpen deelnemers een stoel voor computergestuurde productie. Van dit ontwerp wordt d.m.v. lasersnijden een schaalmodel geproduceerd.

Aan het begin van de 21ste eeuw zijn we begonnen met een nieuwe industriële revolutie: één waarin digitaal ontwerpen en produceren een direct verband oplevert tussen de digitale en fysieke wereld. Voor DiDe-chairs onderzoeken we computergestuurd frezen als techniek om goede ontwerpen snel en nauwkeurig te kunnen maken.

Naast het zelf ontwerpen van een stoel zullen leerlingen ook de basis leren van 3D modelleren (CAD), hun eigen stoel laten lasersnijden, en zullen zij colleges volgen waarmee ze relevante kennis opdoen uit de vele verwante disciplines om hun eigen ontwerp tot een goed einde te brengen. Kennis over materiaal, construeren en verschillende stromingen en opvattingen in de architectuur zijn onontbeerlijk bij dit project. Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze de markt (de consument) invloed kan hebben op het ontwerp. Dankzij dergelijke productiewijzen kunnen consumenten hun eigen voorkeuren direct integreren en de verschijningsvorm beïnvloeden.

Locatie en programma

Het themablok vindt plaats binnen de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Je bent gast op de faculteit waar de colleges, experimenten en de rest van het programma plaats vinden. Één ochtend verhuizen we naar de faculteit Industrieel Ontwerpen. Ook brengen we een bezoek aan de werkplaats van Pieter Stoutjesdijk, docent op de TU en vooroplopend ontwerper op het gebied van digitale ontwerp- en productietechnieken.

Aan het eind van iedere dag krijgen de deelnemers een opdracht mee naar huis. Op de daaropvolgende vrijdag starten we de dag met feedback op deze opdracht. Medewerkers van de leerstoel aE geven korte achtergrondcolleges, instructies en begeleiding bij de ontwerpopgave. In vijf dagen tijd ontwerpt, test en presenteert iedereen zijn eigen ontwerp. Tijdens het slot geeft een jury haar oordeel over het eindresultaat.

Een voorbeeld van het programma uit 2017 is hier te vinden, de organisatie benadrukt dat dit niet het programma van 2018 is. Deze zal later pas bekend zijn.  

Achtergrond

Stoelen zijn voor architecten in de geschiedenis altijd uitstekende ontwerpobjecten geweest om nieuwe vormen, materialen en verbindingstechnieken uit te proberen. Denk bijvoorbeeld aan de beroemde stoelen van Gerrit Rietveld: de wereldberoemde Rood Blauwe, de Aluminium stoel, de Beugelstoel, de Zigzag stoel. De TU beschikt over een unieke collectie stoelen die allen 1 op 1 te zien zijn in de faculteit bouwkunde. De stoel kan gezien worden als laboratorium om nieuwe productiewijzen, verschijningsvormen en types te testen.

Dit themablok ‘DiDe-chair’ is deels gebaseerd op de interdisciplinaire minor ‘Archineering’ die door de leerstoel aE wordt gegeven voor vele bachelor studenten binnen en buiten de TU Delft. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de kennis die wordt ontwikkeld binnen het PDlab, een project dat in 3TU verband innovatieve bouwcomponenten ontwikkeld. Voor deze opgave wordt tevens samenwerking gezocht met de faculteit Industrieel Ontwerpen.