Het Geheim van de Meester

Junior TU delft 2018

Het themablok ‘Het Geheim van de Meester’ wordt dit jaar voor de tweede keer aangeboden door de afdeling Materials and Science Engineering van de TU Delft. Onder leiding van Prof. Joris Dik (Materials in Art and Archaeology) worden de deelnemers uitgedaagd om zelf onderzoek te doen aan een schilderij. De leerlingen volgen enkele colleges over schildersmaterialen en verschillende onderzoekstechnieken, waarmee ze vervolgens zelf aan de gang gaan. Uiteindelijk is het de bedoeling conclusies te trekken over de echtheid van het onderzochte kunstwerk.

Inhoud themablok

De deelnemers zullen worden opgedeeld in groepen van 4-5 studenten waarin gezamenlijk een schilderij wordt behandeld.  Elke vrijdag  wordt er een materieel aspect  besproken en een onderzoekstechniek geïntroduceerd waarmee de studenten dan zelf onderzoek doen. Op de eerste dag zal er een introductie zijn en vervolgens een kort college over röntgenradiografie, UV- en IR-onderzoek. ’s Middags vindt het onderzoek aan de schilderijen zelf plaats. De overige dagen volgen hetzelfde schema met telkens een ander materieel aspect van verf en bijbehorende onderzoekstechniek. Onder begeleiding van een kunstenares gaan de leerlingen aan de slag met een reconstructie van het schilderij. Hierbij wordt er gekeken naar de laagopbouw van het schilderij en maken de leerlingen zelf verf aan de hand van pigment.
Op de vierde dag bezoeken de leerlingen het Prinsenhof.  Op de laatste dag zullen de leerlingen hun bevindingen presenteren aan de docenten en hun ouders.

De organisatie van dit themablok wil graag benadrukken dat schilderkennis géén vereiste is om deel te kunnen nemen aan dit themablok.  

Locatie en programma

Net als de andere themablokken zal het programma plaatsvinden op de TU Delft, in dit geval op verschillende locaties binnen de TU Delft. Onder andere op de faculteiten 3ME en CT.

Aan het eind van iedere dag krijgen de deelnemers een opdracht mee naar huis. Op de daaropvolgende vrijdag starten we de dag met feedback op deze opdracht. Vervolgens starten we met een college waarin uitgelegd wordt wat er de desbetreffende dag behandeld gaat worden. In de middagen zal er onderzoek aan het schilderij plaatsvinden.

Vanaf 1 oktober 2016 is de gelijknamige serie 'Het Geheim van de Meester' op tv geweest. Deze serie geeft de reconstructie van zes Nederlandse meesterwerken weer. De serie biedt een inzicht in wat de studenten tijdens dit themablok gaan ervaren. De serie is via deze link te bekijken.

Het programmaboekje uit 2017 is hier te vinden. De organisatie benadrukt dat dit anders kan zijn in 2018.