Microstructuren in Producten

Vliegtuigaluminium, toetjes en zelfs margarine zijn producten met ingewikkelde microscopische structuren welke in grote mate de sterkte, smaakervaring en smeerbaarheid van deze producten bepalen. Het reactorinstituut van de TU Delft bezit een unieke verzameling van instrumenten die straling uit de kernreactor gebruiken voor metingen aan bovengenoemde structuren. In dit blok ga je aan de slag met de natuurkunde achter deze instrumenten, de scheikunde van microstructuren en meetgegevens van deze instrumenten. Ook breng je een bezoek aan de kernreactor en de instrumentenhal.

Het themablok ‘Microstructuren in producten’ gaat in 2019 voor de eerste keer van start in de Junior TU Delft. Programmaleider Sander Haemers werkt hiervoor samen met scheikunde docenten, natuurkunde docenten en wetenschappers van het Reactorinstituut van de TU. Dit themablok is voor enthousiaste leerlingen met interesse en enige vaardigheid  in de schei- en natuurkunde. Vanwege het bezoek aan de reactor is er voor dit blok een minimum leeftijd van 16 jaar.

Microstructuren in Producten