Visie

Junior TU Delft als deel van het Honours Programme Delft

Het programma is in 2007 als pilotproject gestart met 1 themablok. Tijdens de periode 2008 tot 2010 is het programma gegroeid in bekendheid en sinds drie jaar draaien er 3 tot 4 themablokken tegelijk. Sinds 2011 maakt het Junior TU Delft programma deel uit van de excellentie-keten van onderwijs aan de TU Delft en valt het onder het Honours Programme Delft. 

Het Honours Programma van de TU Delft bestaat uit drie onderdelen, wel te verstaan: de Junior TU Delft voor vwo-leerlingen, Honours Programme Bachelor voor bachelorstudenten en Honours Programme Master voor masterstudenten. De TU Delft daagt met het Honours Programma Delft de beste studenten uit om ook daadwerkelijk het beste in zichzelf naar boven te halen. Als start van dit excellentie-traject is er de Junior TU Delft voor gemotiveerde en ambitieuze 5 en 6 vwo leerlingen.  

De doelstellingen van de Junior TU Delft zijn:

  1. Het aanbieden van een extra uitdaging aan ambitieuze 5 en 6 vwo leerlingen met een sterke interesse voor bèta en techniek.
  2. Een verbeterde kennismaking en identificatie met technologie- en ontwerponderwijs en een betere voorbereiding daarop.
  3. Een verbeterde aansluiting tussen het onderwijs op het vwo en de propedeuse van de TU Delft en een mogelijk vervolgtraject in het Honours Programme. 

De rode draad in het Junior TU Delft programma is de interactie tussen TU ingenieurs, TU studenten en deze gemotiveerde groep leerlingen van 5 en 6 vwo. Leerlingen maken niet alleen kennis met het onderwijs op de TU; zij worden ook in de gelegenheid gesteld zelf onderwijs op TU niveau te volgen, eigen ontwerpen te realiseren en onderzoek te doen onder leiding van TU onderzoekers, docenten, promovendi en studenten.

Het programma van de Junior TU Delft bestaat uit drie verschillende themablokken. Het onderwijs is interdisciplinair gericht waarbij ontwerpen, onderzoeken en technologische toepassingen centraal staan. Themablokken worden ontwikkeld en uitgevoerd door docenten, ph.d’s, en student-assistenten van de TU Delft. Elk themablok wordt afgesloten met een eindopdracht, welke wordt gepresenteerd voor ouders en vo-docenten. 

Meer informatie over het Honours Programme voor TU Delft studenten is te vinden op www.honours.tudelft.nl