De optimale dijk

invullen

Inleiding

Klimaatverandering, de stijging van de zeespiegel, of bouwen op 6 meter onder NAP. Actuele onderwerpen die Nederland behoorlijk bezighouden.

Leven in een Delta heeft vele kanten. Waterschappen en waterkeringen gaan al eeuwenlang mee, maar de strijd tegen en het leven met water blijft een belangrijk onderdeel van ons bestaan. Het lijkt soms de normaalste zaak van de wereld dat dijken ons beschermen tegen overstromingen, maar er komt nog heel wat bij kijken. Wat zijn de kansen op een overstroming? Hoe graag willen we dat voorkomen? Waarom en hoe? Wie gaat dat betalen? Waarom hier wel en waarom daar niet. Als je je verdiept in de wereld van de dijk kun je vele vragen stellen. Natuurkundigen, economen en geografen kunnen ze beantwoorden.

Het bouwen van een dijk is een vakoverstijgend traject. Experts werken samen om tot een optimale dijk te komen.

Doelgroep

Het lesmateriaal is bedoeld voor de tweede fase van havo en vwo. Het pakket is breed georiƫnteerd en onderwerpen uit de vakken Natuurkunde, Economie en Aardijkskunde worden behandeld.

  • Natuurkunde: druk, vloeistofdruk, luchtdruk, wet van Pascal, dichtheid, wet van de communicerende vaten en golven.
  • Economie: vraag en aanbod, budgetmechanisme, marktmechanisme, individuele en (quasi-)collectieve goederen.
  • Aardrijkskunde: klimaat(verandering), ligging, locatiekenmerken, omgeving en waterbeheer.

Het lespakket

Het lespakket bestaat uit een cd-rom met opdrachten, illustraties, filmpjes en een simulatieprogramma. In 1 tot 4 lesuren kunnen de leerlingen het pakket volledig behandelen. (1 uur wanneer het programma voor 1 vak wordt doorlopen. Wanneer het pakket vakoverstijgend wordt ingezet en een bezoekje aan de rivierlocatie wordt gebracht, zal het eerder 4 uur worden).

CD-rom

De cd-rom bevat drie onderdelen. Voor alle drie de vakken bestaat het programma uit een algemeen deel over waterbeheer, een onderzoeksdeel over een specifieke locatie en het dijkgedeelte, waarbij uiteindelijk met het simulatieprogramma een optimale dijk gebouwd kan worden.

De leerlingen verzamelen tijdens het doorlopen van het programma diverse gegevens die als input dienen voor het simulatieprogramma. Tijdens alle fasen kan het invulformulier opgeroepen worden, waarin alle gegevens kunnen worden opgeslagen.

Printbare opdrachten

Op de cd-rom zijn de opdrachten ook als pdf-bestanden toegevoegd. Door de opdrachten uit te printen kunnen ze ook zonder computer gemaakt worden.

Meer informatie

Voor meer informatie over het lespakket of voor het aanvragen van het materiaal kunt u contact opnemen met Communication CiTG

/* */