Nieuwe scheikunde

Het geheim van mossellijm (6-8 lessen in 6 vwo)

Sander Haemers en Aonne Kerkstra

Inleiding

Deze module is tijdens de colleges vakdidactiek bij de lerarenopleiding van de TU Delft ontwikkeld. De module is bestemd voor het nieuwe scheikundeonderwijs.

De module biedt een sterk motiverende context en bestaat uit drie delen.

  • In het eerste deel wordt er een onderzoekje gedaan in hoeverre de door de mens ontwikkelde lijmsoorten kunnen concurreren met de mossellijm. Leerlingen gaan de proef uitvoeren. 
  • In het tweede deel wordt de belangrijkste eigenschap nader onderzocht. De bijzondere aminozuren in de mossellijm worden behandeld. De snelheid, waarmee de mossellijm uithardt, wordt gekoppeld aan de snelheid van een redoxreactie van één van die aminozuren. Aan de hand van de analyse van meetresultaten van de uv-spectra van onderzoekers van de TU Delft wordt de reactiekinetiek diepgaand behandeld. Leerlingen gaan zelf rekenen en de uv-spectra intepreteren.
  • Tot slot is er nog een verdiepingsopdracht.

Scheikundedocenten kunnen onder vermelding van hun naam en volledig schooladres de DVD en het uitwerkingenboekje aanvragen bij het secretariaat van onze lerarenopleiding.

Voor nadere informatie over de lesmodule zelf kunt u contact opnemen met Sander Haemers.