Met de klas

Preprofiel workshops – onderbouw vwo

Tijdens de preprofiel workshops maken de leerlingen op een ontspannen en uitdagende manier kennis met techniek en de universiteit. Een ervaring die kan bijdragen aan een goede profielkeuze. Onder deskundige begeleiding worden de workshops gegeven vanuit de drie disciplines binnen de TU Delft: Design, Engineering en Science. Per workshop kunnen groepen van 15 tot 30 leerlingen worden aangemeld. De workshops zijn geschikt voor leerlingen uit 2 en 3 vwo.

TU Delft gastlessen – cases voor vwo en havo

Via TU Delft gastlessen maken leerlingen kennis met technologie, onderzoeken en ontwerpen. Een gastles duurt een blokuur. De meeste lessen zijn geschikt voor bovenbouw leerlingen (vanaf 3 vwo). Ze sluiten nauw aan bij de reguliere lesstof en de belevingswereld van leerlingen. 'Hoe kan ik door handig met wiskunde te spelen, het ideale kitesurfboard ontwikkelen en kampioen worden?' Studenten van de TU Delft begeleiden de gastles.

Profielwerkstuk workshops

Ter voorbereiding op het maken van het profielwerkstuk bieden wij een tweetal klassikale workshops aan:

Workshop Kritisch Onderzoeken

Tijdens deze workshop leren leerlingen onderzoek gestructureerd aan te pakken. Het gaat hierbij om het stellen van de juiste onderzoeksvraag en deze uit te splitsen in meetbare deelvragen. Lees verder

PWS-start

Met een stappenplan laten de studenten zien hoe je een profielwerkstuk het beste kunt aanpakken: hoe kies je een goed onderwerp, wat zijn de hoofd- en de deelvragen en hoe zoek je betrouwbare informatie. Lees verder

Voorlichting op school

De TU Delft vindt het belangrijk om leerlingen van het vwo zo goed mogelijk te informeren over de studiemogelijkheden, de toekomstmogelijkheden en over het studentenleven in de stad. Daarom geven we regelmatig presentaties op scholen door heel Nederland. Er zijn verschillende presentaties voor leerlingen van 3 t/m 6 vwo, variërend van algemene presentaties over de TU Delft tot specifieke presentaties over een (bachelor) opleiding.