Informatica

Gastlessen die aansluiten bij onderwerpen uit het curriculum Informatica op het vwo:

Big Data

Wat doe je met grote hoeveelheden verzamelde data?

Geschikt voor: wiskunde A, (B), C en informatica in vwo 4 en 5

Meer informatie

In deze module wordt het fenomeen ‘Big Data’ uitgelegd en de wiskundige onderwerpen worden herhaald om het geheugen op te frissen. In het praktisch deel gaan leerlingen zelf aan de slag met een data set.

Naast een beeld van Big Data in het algemeen, krijgen leerlingen een beter begrip van de concepten van kansrekening en statistiek en leren dit toe te passen op échte data met behulp van MS Excel.

  • Sluit aan bij: de eindexamendomeinen kansrekening en statistiek & grote datasets. Vergroot kennis van de begrippen 'gemiddelde, mediaan, modus, regressielijnen, kansverdeling
  • TU Delft opleiding: Technische Wiskunde, Computer Science & Engineering

Marianne Lander-Brakel: coordinator scholenvoorlichting & workshops vwo