Professionalisering

Bètadocenten kunnen bij het Bètasteunpunt Zuid-Holland terecht voor nascholing, professionele leergemeenschappen (PLG’s), vakvernieuwing en voor het delen van kennis en ervaringen. De TU Delft heeft hier samen met de Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool, Inholland, Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden haar krachten gebundeld.

Het Bètasteunpunt Zuid-Holland werkt samen met het Regionaal Steunpunt Leiden onder de naam Onderwijsnetwerk Zuid-Holland.