Professionalisering

Bètadocenten kunnen bij het Bètasteunpunt Zuid-Holland terecht voor nascholing, docent ontwikkel teams, vakvernieuwing en voor het delen van kennis en ervaringen. De TU Delft heeft hier samen met de Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool en Inholland haar krachten gebundeld.

Het nascholingsprogramma ‘Delft voor Docenten’ van de TU Delft is in het Bètasteunpunt opgenomen.