News

34 resultaten
rss

15 augustus 2019

Extremely-large areas of solar panels and CO2 air capture units required for a future green methanol plant

This is one of the conclusions from a recent article published in Joule from our e-Refinery colleagues Wilson Smith, Thomas Burdyny, David Vermaas and Hans Geerlings titled “Pathways to Industrial-Scale Fuel Out of Thin Air from CO2 Electrolysis”.

22 juli 2019

Rubicon-financiering voor Davood Farhadi Machekposhti

NWO kent zestien onlangs gepromoveerde onderzoekers een Rubicon-financiering toe. Binnen faculteit 3mE is Davood Farhadi Machekposhti, onderzoeker bij de afdeling Precision and Microsystems Engineering, de gelukkige ontvanger van de Rubicon.

19 juli 2019

TU Delft accelerating the electrification of the chemical industry

Scientists from the e-Refinery initiative, launched last year by Delft University of Technology, are working on a radical adjustment of the chemical industry, currently still based on fossil raw materials, towards electricity-based sustainable production of chemicals and fuels.

19 juli 2019

TU Delft brengt elektrificatie van de chemische industrie in stroomversnelling

De wetenschappers van het e-Refinery initiatief, vorig jaar gelanceerd door de Technische Universiteit Delft, werken aan een radicale aanpassing van de nu nog op fossiele grondstoffen gebaseerde chemische industrie naar een op elektriciteit gebaseerde duurzame productie van chemicaliën en brandstoffen.

19 juli 2019

Veni Tom Burdyny

The Dutch Research Council (NWO) has awarded a Veni grant worth up to 250,000 euros to twelve highly promising young scientists from TU Delft. Tom Burdyny is one of the e-Refinery scientists who has been awarded a Veni grant.

07 juni 2019

Defossilisering van de chemische industrie: van molecuul tot grootschalige systeemintegratie

13 mei 2019

World's fastest hydrogen sensor could pave the way for clean energy

A consortium of researchers lead by Prof Langhammer at Chalmers University of Technology in collaboration with the group of Bernard Dam (TU Delft/e-Refinery) present the first hydrogen sensor in the world to meet the strict future performance targets for application in hydrogen-powered vehicles.

26 april 2019

Koninklijke Onderscheidingen voor drie hoogleraren TU Delft

De Delftse hoogleraren Jan Dirk Jansen, Lucas van Vliet en Miro Zeman ontvangen dit jaar een Koninklijke Onderscheiding.

18 april 2019

Ruim 1 miljoen voor onderzoek naar belletjes onder stroom

NWO kent de TA (Technology Area) beurs van ruim 1 miljoen euro toe aan een team onderzoekers om de vorming van waterstofbelletjes, het transport van chemische stoffen nabij de belletjes, de elektrodes en de interactie tussen belletjes te onderzoeken. Grootschalige productie van waterstof is mogelijk door water d.m.v. elektrolyse te splitsen in waterstof en zuurstof. Er is echter nog onvoldoende begrip van de stromings- en transportverschijnselen nabij elektrodes, in het bijzonder rondom de gevormde waterstofbelletjes. Een beter begrip kan helpen om de efficiëntie te verhogen.

10 april 2019

TU Delft publiceert visie op Climate Action

Het klimaat verandert en met dat gegeven moeten we iets doen. Wat de TU wil bijdragen staat in een stuk dat de universiteit vandaag online heeft gezet.