Workshops NERA at 'Werkconference' Topsector Energie

News - 23 September 2016

At Thursday 29 September the 'werkconference' of the Topsector Energy will take place named ‘De Energie van Morgen’. NERA - Netherlands Energy Research Alliance, organizes two workshops at this event. 

Only in Dutch: Begin juni heeft de NERA in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda de route Energietransitie [http://www.nera.nl/route-energietransitie/] uitgewerkt. Deze route beschrijft in tien uitdagingen het multidisciplinaire en diverse karakter van de energietransitie waar Nederland voor staat én in kan excelleren.

Ochtendworkshop: Route Energietransitie moet multidisciplinair
In deze workshop verbinden we het Nederlandse energieonderzoek bij kennis- en onderzoeksinstellingen met de strategie van de Topsector Energie en de ontwikkelingen bij bedrijven. Hoe realiseren we de noodzakelijke multidisciplinaire aanpak van de energietransitie? Hoe bereiken we de lange termijn doelstellingen op basis van specialistische  innovatie producten en diensten, die nu beschikbaar zijn? Wim Sinke (UvA, ECN), Ed Buddenbaum (secretaris TSE) en Petra de Boer (Storage NL, DNV GL) geven presentaties. Erik Langereis (DIFFER) en Ruud van den Brink (ECN) leiden het debat.

Middagworkshop: Materialen voor duurzame energie. Elektrochemische conversie als sleutel voor de energietransitie
Een van de grootste uitdagingen in de energietransitie is om de mismatch tussen productie en gebruik van duurzaam opgewekte energie op te vangen. Dit kan je opvangen met opslag in het net (smart grids), batterijopslag en opslag in moleculen (waterstof, ammonia en koolwaterstoffen). Batterijopslag en opslag in moleculen zijn vormen van elektrochemische conversie, een technologie waarin Nederland een speler van wereldformaat is. Om die rol te behouden en uit te baten is een langlopend onderzoeksprogramma Elektrochemische Conversie nodig

Paul Korting, voorzitter NERA, legt uit waarom zo’n onderzoeksprogramma er zou moeten komen. Prof.dr. Bernard Dam, TU Delft, Materials for Energy & Storage en prof.dr. Guido Mul, Universiteit Twente, Advanced Materials NL, schetsen de context en inhoud van het op te zetten onderzoeksprogramma.

Inschrijven voor de werkconferentie is mogelijk via:
http://topsectorenergie.nl/evenementen/wtse-2016/