Update Stad van de Toekomst (only in Dutch)

News - 24 July 2018

In de periode april – juni hebben een tweetal druk bezochte bijeenkomsten plaatsgevonden in kader van de ontwerpstudie Stad van de Toekomst.
Met deze studie worden  er op basis van ontwerpend onderzoek toekomstbeelden ontwikkelt voor een vijftal binnenstedelijke transformatie- en ontwikkelingsgebieden. Naast de enorme woningbouwopgave worden gemeentes ook geconfronteerd met transities op het gebied van energie, mobiliteit, klimaatadaptatie en circulariteit. Hoe al deze opgaven en transities elkaar in ruimtelijke zin in de weg zitten of  elkaar misschien zelfs wel kunnen versterken is een grote onbekende.

Tien multidisciplinaire ontwerpteams uit de praktijk hebben op 25 april hun eerste bevindingen gepresenteerd naar aanleiding van analyses van locaties in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven.

Op 29 juni kwamen alle teams wederom samen maar nu om de toekomstvisies voor de locaties te presenteren. Met deze bijeenkomst werden ook de eindresultaten van de studenten van een tweetal ontwerpstudio’s van Bouwkunde gepresenteerd. Zij hebben parallel aan de praktijkteams ook aan de studie gewerkt sinds eind april. De toekomstbeelden die de studenten op posters hebben laten zien spreken van een fascinatie en grote verbeeldingskracht hoe zij een stad zien anno 2040.

Een kleine impressie van 29 juni:

#5 Stad van de Toekomst - De Visies

De ontwerpteams uit de praktijk gaan nog door 30 november waarbij zij in de tussentijd hun toekomstvisies vertalen in concrete ontwerpen en in  ontwikkelingsstrategieën. Alle resultaten van studie zullen in de eerste helft van 2019 als boek worden gepubliceerd.

De ontwerpstudie is het initiatief van DIMI samen met de Branchevereniging van Nederlandse Architecten (BNA), de Vereniging Deltametropool, het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.    

/* */