Pier Siebesma in De Volkskrant about climate change

News - 29 December 2019 - Secretariaat GRS

Pier Siebesma was interviewed in De Volkskrant about climate change.

Read the article (in Dutch):

In de jaren tien veranderde de opwarming van de aarde van een ietwat abstracte statistiek tot voelbare werkelijkheid. Dit is nog maar het begin, zeggen kenners eenstemmig.