Riccardo Riva on NRC.nl about the sea level rise in The Netherlands

News - 29 December 2019 - Secretariaat GRS

Riccardo Riva was interviewed on NRC.nl about the sea level rise in The Netherlands

Read the article (in Dutch):

Voor de Nederlandse kust wordt geen versnelling van de zeespiegelstijging gezien. Waarom wijkt de stijging van de Noordzee zo af van het wereldwijde gemiddelde?