‘Anaerobe techniek wordt een kernproces in de circulaire economie’

News - 05 July 2019 - Secretariaat Sanitary Engineering

De biologische anaerobe zuiveringstechniek krijgt steeds meer een centrale plek binnen de gewenste cyclische processen in de maatschappij. Dat zegt professor Jules van Lier naar aanleiding van de onlangs in Nederland gehouden wereldconferentie. “Anaerobe waterzuivering gaat een centrale rol spelen in het terugwinnen van hoogwaardige grondstoffen uit ongedefinieerde afvalstromen.”

Delft was tussen 23 en 27 juni het toneel van de zestiende World Conference on Anaerobic Digestion van de International Water Association (IWA). Het was voor de eerste keer dat Nederland - in nauwe samenwerking met België - dit prestigieuze wetenschappelijke evenement organiseerde. Onderzoeksteams van heinde en verre presenteerden hun bevindingen over het anaerobe zuiveringsproces, waarbij micro-organismen in gezamenlijkheid en zonder zuurstof organische stoffen in afvalwater omzetten in biogas.