Uitnodiging HSD Café: AI, Security en Ethiek - donderdag 29 oktober 2020

News - 19 October 2020 - Communication

De snelle ontwikkelingen in Kunstmatige Intelligentie hebben grote economische en maatschappelijke gevolgen voor de toekomst. Effectief samenwerken wordt de sleutel tot optimaal gebruik van AI. Waar staan we nu?

In 2019 realiseerde HSD het duidingsrapport Understanding the Strategic and Technical Significance of Technology for Security. Implications of AI and Machine Learning for Cybersecurity. Een van de uitkomsten uit het rapport was dat Nederland op een aantal gebieden een sterke positie heeft, maar dat samenwerking tussen bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheid noodzakelijk is om deze te behouden en uit te bouwen als het gaat om de ontwikkelingen in Kunstmatige Intelligentie in relatie tot cyber security.

Read more...