CTB2000

Bouwplaats 2 (D2 experiment)

Summary:

Materiaalkunde experiment Staal:

  • Uitvoeren van trek- en buigproeven met verschillende soorten staal
  • Kunnen uitleggen en voorspellen van kracht-vervormingsdiagrammen van verschillende staalsoorten
/* */