2004

Sumatra-aardbeving en resulterende tsunami .
Op 26 december vond voor de kust van Sumatra een aardbeving met een kracht van 8.9 op de schaal van Richter plaats. De beving heeft geleid tot de generatie van een tsunami in de Indische Oceaan en met name de Bengaalse Golf. In dit artikel meer informatie over deze ramp.

Award for Ruben Jongejan.
De Nederlandse Vereniging voor Risico-analyse & Bedrijfszekerheid heeft besloten de studie award 2004 toe te kennen aan Ruben Jongejan, thans medewerker bij onze sectie. De prijs is uitgereikt voor zijn werk over de observatiemethode in probabilistic engineering. Ter gelegenheid hiervan is hem een oorkonde overhandigd.

Kolkende stromen.
Een Delfts rekenmodel beschrijft het ontstaan van krachtige muistromen. Een artikel uit de volkskrant.

Waarom rollen golven het strand op?.
In dit artikel uit De telegraaf geeft prof. Marcel Stive uitleg over breknde golven aan de kust.

Vietnam wil zout water weren.
Boeren in de provincie Ben Tre (Vietnam) hebben te lijden van zoutindringing uit zee via de Mekong-delta. Vijf Delftse studenten onder begeleiding van Ir. H.J. Verhagen deden stageonderzoek aldaar en maakten een ontwerp dat het waterbeheer verbetert.

Gasboren of niet, het Wad verdwijnt .
"Gasboringen of niet, de Waddenzee is over honderd tot tweehonderd jaar toch weg als gevolg van de stijging van de zeespiegel", aldus de Delftse hoogleraar Marcel Stive in een gesprek met NRC Handelsblad. Het eerste deel van dit interview staat in Land+Water. Lees het hele NRC artikel (‘Verdronken Wadden’) hier.

Niet tegen, maar met water.
Artikel in 'ConTACT magazine voor civiele techniek en geowetenschappen' van mei 2004. Onlangs vond de kick-off van het Water Research Center plaats. Marcel Stive, leider van dit Research Center geeft een toelichting.

Het is tijd voor een Waddenacademie.
Artikel in het NRC Handelsblad van 1 april 2004 door een aantal wetenschappers, waaronder prof. Marcel Stive, over het onlangs gepubliceerde rapport van de Adviesgroep Waddenzeebeleid.

Pacificeer het Waddendebat.
Artikel in het NRC Handelsblad van 3 januari door twee CDA Statenleden van de Provincie Fryslân.

Verdronken Wadden.
"Gasboringen of niet, de Waddenzee is over honderd tot tweehonderd jaar toch weg. Door de zeespiegelstijging gaat het kopje onder in de golven."
In dit artikel in het NRC handelsblad van zaterdag 20 maart 2004 voorspelt prof.dr.ir. Marcel Stive het verdwijnen van de Waddenzee.

Watersnood.
Nederland heeft niks geleerd van de watersnoodramp in 1953, zo blijkt uit de weekendkranten en het Radio 1-journaal. Onze kustverdediging, zo blijkt, wordt nog steeds verwaarloosd. Of wil een aantal civiel-techneuten veiligheid gebruiken om Nederland op de schop te kunnen nemen? Artikel in universiteitsblad Delta van november 2003.

Video legt zeebodem en kustlijn vast.
In Cobouw van 4/12/2003 legt Stefan Aarninkhof uit hoe met videobeelden met behulp van remote-sensingtechnieken informatie over bodemligging kan woren verkregen.

Surfersparadijs in de Noordzee.
Nederland is geen perfect surfland, daarvoor moet je naar Hawaï. Daar breken enorme oceaangolven op de riffen rond het eiland. Maar mogelijk krijgt Nederland binnenkort ook een rif, en wel bij de Tweede Maasvlakte. In dit artikel in de Telegraaf (van 28 februari 2004) worden de voordelen van een onderwaterdam, evenwijdig langs de kust, uitgelegd.

The peat just subsided.
Prof. dr. ir. J.K. Vrijling comments on the peat dike failure in Wilnis. He assumes a horizontal slide as collapse mechanism.

/* */