Vacancies

In november 2016, vond in het kader ge├»ntensiveerde samenwerking tussen Defensie en de partners in de veiligheidsketen de grootschalige watersnoodoefening Waterwolf rondom Marken plaats. Het scenario: een dijkdoorbraak in combinatie met hoogwater op het Markermeer en extreme neerslag. Defensie zette veel mankracht en materieel in, onder meer om te helpen bij evacuaties, dijkinspectie en dijkversterking. Wat Defensie nog ontbeert zijn goede middelen om een nakende dijkdoorbraak te vertragen dan wel te voorkomen. Tijdens deze oefening is ge├źxperimenteerd met een technische oplossing waarbij in potentie een gat (bres) in de oever gedicht wordt door middel van het gedeeltelijk afzinken van pontons van een vouwbrug. Deze technische oplossing, momenteel bekend onder de naam BresDefender, bleek goed te werken. Wat echter nog ontbreekt, is de wetenschappelijke onderbouwing en gevalideerde kennis van de praktische bruikbaarheid en de uitvoeringswijze. Het project zoekt antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

  1. Wat is de theoretische basis voor de werking van de BresDefender?

  2. Wat is de praktische bruikbaarheid van de BresDefender bij (dreigende) dijkdoorbraken?

  3. Welke aanpassingen aan het huidige prototype dienen te worden getroffen om de bruikbaarheid te optimaliseren?

  4. Welke eisen dienen er gesteld te worden aan de uitvoeringswijze bij het aanbrengen van de BresDefender bij een daadwerkelijke dreiging?PhD: projects in general

As opposed to the situation in many other countries, Dutch universities do not have cursory PhD-programmes with a certain number of positions per year.

Our system is based upon proposals and grants, and it involves lengthy application procedures (duration at least one year, with a rather low score chance). In practice, this means that we apply for a position first, and start looking for a candidate once it has been granted.

All current positions and PhD opportunities are published on the Delft University of Technology website on the following webpages.