"Kan het wat zachter"

Niels Harent en Niels van Linden, Monte do Casarão, Portugal

Monte do Casarão is een landgoed in het zuiden van Portugal, wat geleid wordt door de Nederlandse familie Riemslag. Het is een zelfvoorzienend gebied met eigen watervoorziening, afvalwater behandeling en energievoorziening. De kwaliteit van het water laat te wensen over: het heeft een slechte smaak en veroorzaakt veel kalkaanslag. Deze kalkaanslag wordt veroorzaakt door een hoge hardheid in het water, welke als variabele aangepakt zal worden Verder is er onderzocht of het mogelijk is Monte do Casarão meer zelfvoorzienend te maken, door zelf drinkwater te produceren. Met een omgekeerd osmose systeem is dit het geval, ook is dit rendabel. Hiervoor zijn bachelor studenten Civiele Techniek Niels van Linden en Niels Harent in juli 2013 voor hun bachelor project naar Portugal vertrokken. Na drie weken onderzoek op de mooie en vooral rustgevende locatie, en het uitwerken voor de resultaten in Nederland is het gelukt een compleet ontwerp voor een geschikte waterzuivering te maken. Momenteel wordt de aanbouw van de zuivering gerealiseerd.

/* */