Stageverslag Minor Bangladesh

Met een groep van vier studenten (Hanna, Vera, Hugo en Ivar) begonnen we met groot enthousiasme aan de minor International Entrepreneurship & Development. Ons project betrof de implementatie van de zogeheten MAR-systemen in het zuidelijke gedeelte van Bangladesh. MAR staat voor Managed Aquifer Recharge en betreft een techniek waarmee je oppervlakte water kan opslaan in een zandlaag in de ondergrond door middel van infiltratie. Deze techniek creëert een zoetwater buffer/bel in de ondergrond waardoor er in de droge periode weer zoetwater opgepompt kan worden.

Het zuidelijke gedeelte van Bangladesh kampt met zout grondwater dit wordt versterkt gedurende het droge seizoen. Kortom er is dus een groot te kort aan veilig/zoet drinkwater. Een MAR systeem biedt een uitstekende oplossing voor dit probleem. Ons onderzoek richtte zich op de implementatie van deze systemen en dat met namelijk de sociale kant. Ons onderzoeksdoel was het ontwikkelen van een strategie om het MAR systeem te implementeren in een community. Dit hebben we onderverdeeld in drie onderzoeksonderwerpen: water gebruik van de mensen, gebruik van de vijvers en het ontwikkelen van een business model.

Afbeelding 1: MAR systeem

In Bangladesh hebben we vooral veel interviews afgenomen om onze onderzoeksvragen te beantwoorden. We hebben in verschillende dorpen met en zonder MAR systeem de volgende groepen geïnterviewd: inwoners van de dorpen(de gebruikers), user comités van watersystemen, belangrijke personen (personeel van ziekenhuizen en scholen en burgemeester van de dorpen) en medewerkers van lokale/internationale NGO’s. Deze interviews hebben we ondersteunt met eigen observaties, metingen van zoutgehaltes en metingen van aantal bacteriën in het water. Al deze interviews en metingen waren soms erg lastig om in te plannen aangezien er gedurende ons verblijf verkiezingen waren in Bangladesh. We moesten dus flexibel zijn en hebben geleerd creatief te plannen.

Afbeelding 2: Een waterpomp

Gedurende ons onderzoek werd het duidelijk dat het technische gedeelte van het MAR systeem vrij goed werkt. Er zijn echter nog grote problemen op het sociale vlak. De grootste problemen zijn:

  • Mensen zien de waarde nog niet (of onvoldoende) van drinkwater van het MAR systeem. Deels vanwege een wat gekke smaak en geur.
  • Gebrek aan ownership.
  • Te weinig bereidheid van de lokale bevolking om het systeem te onderhouden.

Aan de hand van de bovenstaande problemen kwamen de volgende oplossingen naar voren:

  • Verbetering van de smaak of betere voorlichting over de smaak van het water van het MAR systeem.
  • Een inital investment vragen van de lokale bevolking en betere communicatie met de lokale bevolking voordat er een MAR systeem wordt gebouwd in een dorp.
  • Het integreren van de MAR techniek in andere projecten van grote ontwikkelingsorganisaties.

We hebben onze stage afgesloten met het maken van een eindrapport dat we hebben gepresenteerd aan de Dhaka University en de Nederlandse Ambassade in Dhaka. We hebben de tijd in Bangladesh beleefd als een mooie ervaring en hebben een goed beeld gekregen van een ontwikkelingsland waarin de politiek erg instabiel is. We zijn onder andere het Marc van Eekeren fonds dan ook erg dankbaar dat zij ons financieel ondersteund hebben en deze ervaring mogelijk hebben gemaakt.

Afbeelding 3: Interview met de lokale bevolking en student Dhaka University

/* */