Bachelor Eindwerk - Royal HaskoningDHV

Begeleiders:
Merle de Kreuk (m.k.dekreuk@tudelft.nl)
Bart de Bruin (bart.de.bruin@rhdhv.com)

Dit jaar zocht ik een nieuwe invulling voor mijn zomervakantie en een manier waarop ik de Bachelor Eindwerk coördinatoren flinke kopzorgen kon bezorgen. En wat was ik blij dat professor Luuk Rietveld hier maar al te graag aan mee wilde werken.

Op dit moment ben ik namelijk mijn Bachelor Eindewerk aan het uitvoeren via Royal HaskoningDHV in Portugal en Zuid Afrika. Het onderzoek is gericht op de Nereda® Technologie dat sinds 2012 officieel op volle schaal afvalwater zuivert. Hiervoor draaiden al enkele demo reactoren zoals die in Frielas (Portugal) en in Gansbaai (Zuid Afrika).

Het doel van het onderzoek is om de optimale condities voor fosfaatverwijdering te analyseren. Het fosfaat dat uit het afvalwater wordt gezuiverd wordt namelijk gedeeltelijk opgeslagen in de kenmerkende Nereda® korrels. In de opstart fase van een Nereda® reactor is het belangrijk om de fosfaatverwijdering extra te stimuleren om zo snel mogelijk korrels te kunnen vormen.

Deze analyse van de fosfaatverwijdering is mogelijk doordat uitvoerige data beschikbaar is van het opstartjaar van de (demo)reactoren. Bovendien hebben we in juli in samenwerking met het lokale waterbedrijf Simtejo twee nieuwe Nereda® reactoren opgestart in Frielas.

Deze twee reactoren zijn gerealiseerd door een voormalige actiefslibreactor her in te richten. Hierbij is gekozen voor twee verschillende opstart procedures. Terwijl de ene tank met het gebruikelijke actief slib wordt geïnoculeerd, wordt de andere tank met de korrels uit de voormalig demo reactor geïnoculeerd. Aangezien de aanvoer van afvalwater voor beide reactoren hetzelfde is, zijn de resultaten hierdoor des te interessanter.

Terwijl ze hier in Zuid Afrika nog steeds grappen dat het vakantie is, vind ik het onderzoek steeds interessanter worden. Daarnaast wordt op dit moment een volledig nieuwe RWZI opgestart in Wemmershoek (Zuid Afrika), eveneens volgens de Nereda® Technologie. Helaas is de duur van een Bachelor Eindwerk beperkt tot 10 weken. Gelukkig is het mogelijk om tot de Kerst nog stage te blijven lopen bij Royal HaskoningDHV op de afdeling water in Zuid Afrika.

De ervaringen die je hier opdoet, de mensen die je leert kennen en de avonturen die je beleeft worden elke dag waardevoller. Dit was zeker niet mogelijk geweest zonder de steun van Royal HaskoningDHV aan Het Marc van Eekeren reisfonds. Het is motiverend om mensen met zoveel passie voor water te mogen ontmoeten. Als het wettelijk toegestaan zou zijn om te kunnen trouwen met actief slibinstallaties, dan zou de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand het druk krijgen.  

/* */