Samenvatting bachelor eindwerk

Joost Stenfert en Wouter Nijsingh

De kwaliteit van de drinkwatervoorziening in landelijke gebieden in Kenia, is tegenwoordig nog vaak beneden de normen van de WHO. 40% van de bevolking in Kenia heeft geen toegang tot veilig drinkwater. Joost Stenfert en Wouter Neisingh hebben in de zomer van 2014 voor hun bachelor eindwerk een onderzoek verricht om inzicht te verkrijgen in de huidige situatie en tevens een project uitgevoerd. Dat heeft geleid tot de implementatie van een bio zandfilter en de overdracht van kennis hierover aan lokale bewoners en gebruikers in de buurt van Kisumu, Kenia. Dit verslag is een samenvatting van dit onderzoek en het uitvoerende project.

Voorafgaand aan het veldwerk, is onderzoek verricht naar de mogelijke verontreinigingen en reinigingsmethoden. Hierbij zijn verschillende typen verontreinigingen meegenomen, zoals microbiologische, chemische en fysische verontreinigingen, maar ook gebruikerseisen, zoals geur-, kleur- en smaakeigenschappen. De mogelijke reinigingsmethoden zijn vooraf geselecteerd op haalbaarheid voor implementatie op de specifieke locatie, onder andere door middel van de stakeholders analyse. De analyses zijn tevens verder uitgewerkt in Kenia.

Vervolgens is bij het ontwerpproces gekozen voor een Multi Criteria Analyse. Hierbij zijn de verschillende ontwerpen getoetst aan criteria zoals kwaliteit, prijs, duurzaamheid, complexiteit en onderhoud. Hierbij is een ontwerp met een bio zandfilter voor regenwater gekozen om voor de korte termijn in de drinkwatervoorziening te voldoen. Lokale bewoners zijn meegenomen in het ontwerpproces en de bouw van de installatie. Daardoor is ook na afloop van het project een meerwaarde voor de inwoners gecreĆ«erd die door middel van verdere kennisoverdracht ingezet kan worden om dit drinkwaterprobleem op te lossen.