Inventory of water treatment plants in rural areas of Valle del Cauca, Colombia

Voor mij was het maken van de juiste minor keuze een hele opgave. Niet één van de reguliere minors aangeboden door de TU Delft sloot volledig aan op mijn interesses. Vandaar ben ik een vrije minor gaan samenstellen met 1 periode vakken en 1 periode project. Voor het project kwam ik terecht bij Professor Luuk Rietveld, die geweldige projecten had voor in het buitenland.

Het doel van het project was het maken van een inventarisatie van alle waterzuiveringsfaciliteiten in het plattelandsgebied van Valle del Cauca, een provincie van Colombia dat een gelijke oppervlakte als die van Nederland kent. Om op deze schaal toch een goed overzicht te genereren van de zuiveringen waarover de provincie beschikt werd er vooral gebruik gemaakt van institutionele informatie.

Naast deze statistische benadering wilden wij graag ook enkele zuiveringen bezoeken om met eigen ogen te kunnen zien hoe de waterzuiveringen functioneerden. Dit stelde ons beter in staat om een advies uit te brengen over het drinkwaterbeleid in de regio.  In Colombia komt het voor dat een distributienetwerk is aangesloten op een waterzuivering, maar dat deze waterzuivering niet in werking is. Om wat dieper in te gaan op de functionaliteit van de waterzuiveringen is er een bezoek gebracht aan zowel functionerende als niet functionerende zuiveringen.

Op dit moment is een dergelijke inventarisatie van grote waarde, omdat in het jaar 2015 de nieuwe Sustainable Development Goals (SDGs) gepresenteerd worden. Een van deze goals is het verbeteren van de drinkwaterkwaliteit voor iedereen. Om dit te verbeteren is natuurlijk belangrijk dat er kennis is over de huidige situatie. In het geval van Colombia is er nog weinig informatie over waterzuiveringen in het plattelandsgebied beschikbaar.

Wanneer er gekeken wordt naar waterkwaliteit is het voor de stedelijke gebieden van Valle del Cauca in orde. Maar als deze drinkwaterkwaliteit vergeleken wordt met drinkwaterkwaliteit van het plattelandsgebied komt naar voren dat een verbetering van de kwaliteit in dit gebied een hoge prioriteit heeft.

Voor de verzameling van informatie zijn verschillende instituties bezocht. De informatie die aan de hand van deze bezoeken werd verzameld, was vaak gebrekkig of van slechte kwaliteit. Ook is er mail contact geweest met verschillende gemeentes, zij hadden vaak geen informatie beschikbaar.

Alle verkregen informatie is verwerkt in een database. Met deze data zijn vervolgens verschillende analyses gedaan, zo is er bijvoorbeeld gekeken naar dekkingsgraad van de populatie aangesloten op een waterzuivering en is er een vergelijking gemaakt tussen waterkwaliteit en deze dekkingsgraad per gemeente.

Naast deze inventarisatie werd er ook veldwerk gedaan. Een aanzienlijk gedeelte van de waterzuiveringen was niet in werking. Om hier een beter beeld van te krijgen zijn 3 verschillende types waterzuiveringen bezocht en vervolgens is er per type een functionerende en een niet functionerende waterzuivering bezocht.

Het niet functioneren van een waterzuivering had als grootste reden gebrek aan management. Ook zijn er specifieke voorbeelden te vinden dat er een waterzuivering aanwezig is waar geen media in de filters zit.

Al met al is de verzameling van data van waterzuiveringen op het plattelandsgebied in Colombia niet goed geregeld. Er geen tot bijna geen informatie aanwezig en de informatie die aanwezig is, is doorgaans niet vertrouwbaar. Om dit te verbeteren zouden het aan te raden zijn om onderzoek te doen naar één publiek data verzamelingsplatform, ook zouden educatieve aspecten aan het platform gekoppeld kunnen worden. Niet werkende waterzuivering kende problemen met gebrekkig management van de waterzuivering.

Natuurlijk hadden we dit project niet kunnen doen zonder de hulp van Luuk Rietveld en Luis Dario Sanchez, daarom zijn we ze ook dankbaar voor het delen van hun kennis en ondersteuning tijdens het project. Het verblijf in Cali was zeer aangenaam en de openheid van de mensen heeft ons vaker versteld doen staan. Het is een leuke stad om in the wonen en dit komt door de heerlijk sfeer. Namelijk, de mensen in Cali lachen veel en dansen de beste salsa. Het maakt niet uit op welke plek je je bevindt in, Cali er is altijd salsa.

/* */