PDAM waterzuiveringsinstallatie Bandung Indonesië

In september 2016 besloot ik nog een jaartje te wachten met mijn master waardoor ik nog een invulling zocht voor de barre en koude winter in Nederland. Om aan de kou te ontsnappen besloot ik een stage te regelen voor mezelf in Indonesië met de hulp van Luuk Rietveld en Bas Heijman.

Na twee weken intensief mailcontact en twee gesprekken met Luuk Rietveld later, had ik mijn ticket geboekt naar Jakarta om vanuit daar de bus te nemen naar Bandung waar mijn stage zou plaatsvinden.

Na mijn aankomst in Bandung werd ik ontvangen door professor Rusnandi in zijn huis. Ook heeft Rusnandi mij geholpen met het vinden van een kamer en mocht ik de eerste paar weken in zijn studentenhuis slapen wat eigenlijk alleen bedoelt was voor meisjes. Rusnandi heeft mij de gehele stageperiode begeleid en geholpen waarvoor ik hem er zeer dankbaar ben.

Tijdens mijn stage hield ik mijzelf bezig met het vergroten van de capaciteit van een van een toevoerpijpleiding naar de waterzuiveringsinstallatie van Bandung. Deze pijpleiding is 50 kilometer lang en was ontworpen om 850 l/s te transporteren naar de waterzuiveringsinstallatie. Echter in de toenmalige situatie was de capaciteit slechts 500 l/s. Omdat het waterzuiveringsbedrijf plannen heeft om in de toekomst te groeien en aan meer huishoudens water te leveren is het van belang dat de toevoer van ruw water ook stijgt om deze stijging bij te kunnen houden.

In de eerste paar weken van mijn project lag de focus vooral op het onderzoeken wat de exacte tracé en de bijbehorende hoogte is van de pijpleiding is. Daarnaast heb ik een week lang veldtesten gedaan naar de waterdruk in de pijpleiding. Na een maand ben ik een midweek naar Bali en Lombok gereisd met een aantal lokale vrienden. Op deze twee eilanden heb ik heerlijk kunnen bijkomen van het harde werken aan het strand met een biertje.

Toen ik terug kwam ging de tweede helft van mijn stage alweer in. In deze fase heb ik al mijn data verwerkt in een computerprogramma en hieraan een conclusie verbonden naar waarom de pijpleiding niet op volledige capaciteit opereerden. In mijn laatste week heb ik nog vier Delftse studenten op weg mogen helpen met hun afstudeerproject. Ik heb op de laatste dag in Bandung nog een eindpresentatie gegeven aan de gehele afdeling van het bedrijf wat mij ondersteund heeft met mijn project. Ook heb ik mijn verslag hardcopy ingeleverd aan het management van het waterzuiveringsbedrijf.

Na mijn stage heb ik nog drie maanden gereisd door Zuidoost-Azië en uiteindelijk terug naar Nederland gevlogen vanuit Bangkok. Eenmaal terug op Schiphol was het even wennen aan de kou en het feit dat dit het einde van mijn avontuur in Indonesië was.

Markus Pleij

/* */