Internship Opportunity (Dutch)

Titel: Welk effect heeft verminderde adhesie door gladde sporen bij een hogere bovenleidingspanning op rijtijden?

Beschrijving: NS en ProRail onderzoeken in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de beste systeemkeuze voor de Tractie-Energie-Voorziening van het Nederlandse spoornet in de toekomst. Eén van de systeemalternatieven is een verhoging van de bovenleidingspanning van 1.5kV naar 3kV.

De meerwaarde daarvan is onder andere dat er meer vermogen beschikbaar komt, zodat treinen sneller kunnen aanzetten. Om dit ook echt te realiseren is extra adhesie tussen de wielen van de trein en de rails nodig. Met deze extra adhesie kan het extra vermogen uit de bovenleiding worden benut, zonder dat de wielen slippen.

Eén van de aspecten in het onderzoek dat ProRail en NS uitvoeren is de vraag wat het effect is van verminderde adhesie door gladde sporen bij een bovenleidingspanning van 3kV. Je verschaft hier inzicht in door middel van het bepalen van de snelheidsprofielen van treinen bij ‘normaal’ en glad spoor. Deze snelheidsprofielen leveren de rijtijden tussen twee stations. Vanzelfsprekend zijn wij hierbij geïnteresseerd in verschillende treintypen, trajecten en een vergelijking met de huidige situatie met een bovenleidingspanning van 1.5kV.

We zijn op zoek naar een stagiar(e). Bij interesse kunt u contact opnemen met:

• NS: Ramon Lentink (Ramon.Lentink@ns.nl)

• TU Delft:  Prof. dr. Rob M. P. Goverde (R.M.P.Goverde@tudelft.nl).