Bend and Break

In deze minor ga je aan de slag met ontwerpproblemen voor dragende constructies en kritische onderdelen uit weg- en rail infrastructuur, en leer je over specifieke eigenschappen van primaire en gerecyclede bouwmaterialen. Voorbeelden zijn recycling en hergebruik van gewapend beton, construeren met glas, een architectonische constructie, testen van interactie tussen trein en rails, en het gedrag van een asfalt wegdek. Samenwerkend in een multidisciplinair groepje ga je oplossingen bedenken, analyseren, bouwen en testen, soms tot bezwijken aan toe. Ter ondersteuning van de ontwerp- en analyse processen worden workshops en colleges gegeven, mogelijk aangevuld met een excursie om de praktijk te ervaren. De colleges dienen ook ter introductie van het vakgebied zodat je het geleerde in context kunt plaatsen. Belangrijke doelen zijn dat je nieuwe skills aanboort en de praktische ervaring je zelfvertrouwen ondersteunt wanneer je als ontwerpend ingenieur de praktijk in gaat.

Bend and Break

Minor Code: CT-MI-147

Taal: Engels

Toegang:
BSc studenten TU Delft: Bk, CT, IO, LR, MT, TA, TN, Wb, EE, TI
BSc studenten TU/e en UTwente
BSc Studenten van Leiden en Erasmus met voorkennis van mechanica en materialen

Max. deelnemers: 50

Bij Bend and Break leer je constructies ontwerpen en analyseren, en ervaar je hoe deze typisch getest worden. Bovendien ervaar je of het ontwerp en de materialen zich gedragen zoals je bedacht had, of dat de werkelijkheid weerbarstiger is. Dit is ervaring die je nodig hebt om met meer zelfvertrouwen verantwoordelijke beslissingen te kunnen nemen over een ontwerp, en om een genuanceerde keuze te kunnen maken uit de beschikbare bouwmaterialen.

  • “Bij het beproeven was de verscheidenheid aan faalmechanismen heel leerzaam”

  • “Het is belangrijk om af te spreken hoe je elkaar gaat controleren want je wilt niet dat een rekenfout pas ontdekt wordt bij het bouwen of beproeven.”

  • “Het is een fantastische ervaring als een constructie, die je zelf uit het niets hebt ontworpen en gemaakt, het heel goed doet bij de beproeving"

Uitdagingen

  • “Out-of-the-box denken om het beste ontwerp te maken” 

Contact


Dr.ir. Maarten Bakker