Veelgestelde vragen

Toelating

Is de studie moeilijk?

Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd nog, maar als je direct punten laat liggen is het moeilijker om deze later in het jaar in te halen. Het tempo ligt op de universiteit een stuk hoger dan op het vwo, dus houd hier rekening mee.

Bouwkunde is net als veel technische studies niet een typische 9-5 studie. De studie kost veel tijd en heeft pieken en dalen omdat er gewerkt wordt met verschillende manieren van lesgeven en toetsen. Het projectonderwijs is altijd intensief vooral rondom tussen- en eindpresentaties. Elke eerste- en tweedejaars module (project/vak) kent slechts één reguliere tentamenkans en één herkansingsmogelijkheid per jaar.

Wanneer je je vwo-examens met een voldoende hebt afgesloten, is de kans groot dat je voldoende kan meekomen met de vakken hier op Bouwkunde. De studie kost gemiddeld 42 uur per week.

Verschillen tussen opleidingen

Wat is het verschil tussen Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen/ Civiele Techniek?

Bij Bouwkunde leer je vooral hoe je een gebouw en de gebouwde omgeving kunt ontwerpen en onderzoeken. Het techniekonderwijs tijdens je studie staat in dienst van dit bouwkundig ontwerp en onderzoek. Verder schenkt de opleiding ook veel aandacht aan geschiedenis, samenleving, cultuur, proces (van programma van eisen tot en met beheer) en praktijk. Bij Industrieel Ontwerpen draait het om het ontwerpen en maken van dagelijkse gebruiksvoorwerpen, terwijl je je bij Civiele Techniek richt op de technische basis van weg- en waterbouw en gebouwen. Bij Civiele Techniek krijg je veel meer technische vakken (zoals wiskunde, mechanica en constructieleer) dan bij Bouwkunde.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

In Delft ligt de focus bij de studie veelal op het ontwerp van het gebouw en de gebouwde omgeving. In Eindhoven ligt de focus meer op de techniek. Om een goede keuze te maken is het aan te raden dat je ook in Eindhoven een Open Dag of meeloopdag bezoekt.   

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en op hbo-niveau?

Het grote verschil tussen een universiteit en een hogeschool is het soort onderwijs. Universiteiten zijn wetenschappelijk en ontwikkelingsgericht, terwijl hogescholen beroepsopleidingen zijn en daardoor een veel praktijkgerichtere insteek hebben. Universitair geschoolde ontwerpers zijn analytisch en methodisch ingesteld, zijn onderzoeks-minded, kunnen ontwerpkeuzes goed onderbouwen, en kunnen hun ontwerpen kritisch evalueren en positioneren. Zij zijn in staat om in (geschreven en gesproken) woord en in beeld hun ontwerp- en onderzoeksresultaten te presenteren. Op het hbo richt je je voornamelijk op het uitwerken van de technische kant van een ontwerp. Academici ontwikkelen kennis, hbo’ers passen kennis toe.

Kun je 2 opleidingen tegelijk doen?

Dat is best lastig vanwege de vele contacturen in Delft. Zeker in het eerste jaar van de bachelor zit de week behoorlijk vol met colleges, practica en werkgroepen en er is daarom weinig ruimte voor een tweede opleiding. Combineren van 2 masters gebeurt soms wel. De studieadviseur of studentendecaan kan je hierover adviseren. 

Verdeling man/vrouw

Wat is de verdeling man/vrouw binnen de studie?

Bij Bouwkunde is de verhouding man/vrouw ongeveer 50/50.  

Opleidingsprogramma

Waar vind ik informatie over de vakken die ik straks krijg?

Op de website van de opleiding staan overzichten van de vakken in de bacheloropleidingen. Je kunt alle afzonderlijke vakken van onze opleidingen vinden in de online studiegids. Ben je benieuwd naar eerstejaars colleges? Ga dan naar OpenCourseWare, waar je video-opnames van de colleges van de vakken kunt bekijken. 

Hoeveel Wiskunde/Natuurkunde krijg ik in het eerste jaar?

Je krijgt op Bouwkunde geen losse wis- en natuurkunde vakken. Alle kennis hiervan leer je bij andere vakken geïntegreerd zoals in de leerlijnen Technologie (toegepaste mechanica, bouwfysica) en Academische Vaardigheden (statistiek). Wanneer je je vwo-examen met een voldoende voor wiskunde hebt afgesloten is de kans groot dat je goed kunt meekomen met de vakken hier op Bouwkunde. 

In welke taal zijn de boeken geschreven?

De boeken zijn voornamelijk in het Nederlands en sommige in het Engels.

In welke taal wordt college gegeven?

In het Nederlands voor bijna alle bacheloropleidingen, Engels voor Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, Applied Earth Sciences en alle masteropleidingen. Sommige werkcolleges, practica en projecten worden echter door een Engelssprekende docent begeleid. Je kunt je tentamens tijdens de bachelor wel altijd in het Nederlands krijgen en ook beantwoorden.   

Wat zijn de collegetijden?

1e uur 08:45 uur - 09:30 uur
2e uur 09:45 uur - 10:30 uur
3e uur 10:45 uur - 11:30 uur
4e uur 11:45 uur - 12:30 uur
Pauze
5e uur 13:45 uur - 14:30 uur
6e uur 14:45 uur - 15:30 uur
7e uur 15:45 uur - 16:30 uur
8e uur 16:45 uur - 17:30 uur
9e uur 17.45 uur - 18.30 uur
10e uur 18:45 uur - 19:30 uur

Dit betekent niet dat je 10 uur college per dag hebt: je rooster kun je vinden op roosters.tudelft.nl

Ik kan niet goed handtekenen, is dat een probleem?

In je eerste jaar krijg je het vak Overdracht en Vorm. Bij dit vak krijg je ook les in handtekenen. Het gaat er hierbij niet om dat je mooi kan tekenen, maar wel dat je een idee of vorm leert over te brengen. Daarnaast kan je er ook voor kiezen om bij projecten gebruik te maken van 3D modelleren op de computer. 

Hoeveel vakantie heb ik?

In de academische jaarkalender staan de vakantiedagen (in groen), op deze dagen vinden geen tentamens of colleges plaats. De eerste twee weken van de zomervakantie (week 5.1 en 5.2) vinden op Bouwkunde de herkansingsateliers plaats van de ontwerpprojecten voor studenten die hun ontwerpprojecten (net) niet gehaald hebben. Er zijn ongeveer 10 weken vakantie en enkele feestdagen. Veel studenten gebruiken een deel van deze dagen om zich voor te bereiden op (her)tentamens of door aan verslagen te werken. Van een echte vakantie is op de universiteit dus niet helemaal sprake.

Het begin van de opleiding

Wat komt er op mij af aan het begin van de studie?

Aan het begin van je studie komt er veel op je af. Je moet een hoop keuzes maken. Ga je op kamers of blijf je thuis? Hoe ga je je studie bekostigen? Je eerste colleges, tentamens en opdrachten. Word je lid van een (sport)vereniging? Een handig steuntje hierbij is de website www.welkom.tudelft.nl met handige informatie, links en een introfilmpje.

In het eerste jaar maak je kennis met het vakgebied. Het jaar is opgedeeld in periodes van elk 10 weken (kwartalen) waarbij je maximaal twee vakken tegelijk volgt. Zo kun je je goed focussen op het onderwerp en het vak waar je op dat moment mee bezig bent. Je krijgt projectonderwijs (ontwerpopdrachten), hoorcolleges met inspirerende voorbeelden, colleges over geschiedenis en techniek en practica met analyse-, schrijf- en/of onderzoeksopdrachten. Ongeveer 70% van de studietijd bestaat uit zelfstudie (naast de 30% contacttijd met een docent). Ook de zelfstudietijd breng je voor een groot deel door op de faculteit Bouwkunde: bijvoorbeeld op atelier, of in de bibliotheek, vaak met je groepsgenoten. 

Wat heb ik nodig

Heb ik een laptop nodig?

Ja, een computer wordt in het Bouwkunde onderwijs gebruikt als ontwerpmiddel; denk bijvoorbeeld aan het gebruik van verschillende 3D-modelleerprogramma’s. Je wordt geacht je computer zelf mee te nemen naar de les. Ook voor het maken van je verslagen, voor het inschrijven voor vakken en de toegang tot ons onderwijssupportsysteem Blackboard is een computer onontbeerlijk. 

Schaf je je computer aan via het Laptopproject, dan heb je 3 jaar garantie en is er uitgebreide support op de campus bij problemen. Speciaal voor Bouwkundestudenten is er support op de faculteit, voor hardware-diagnoses, het installeren van printers, en bij problemen met internet of software. Alle informatie over de laptop krijg je bij je inschrijfformulier meegestuurd.

Tentamens

Hoe worden tentamens afgenomen?

Tentamens op de TU Delft worden zowel schriftelijk als digitaal afgenomen. Dit verschilt per vak. Je kunt dit vinden in de digitale studiegids.

Bij Bouwkunde wordt gebruik gemaakt van verschillende toetsvormen: de voornaamste zijn tentamens, verslagen, papers, en presentaties. Het ontwerponderwijs is een belangrijk deel van het onderwijsprogramma. Ontwerp(eind)presentaties bestaan doorgaans uit een mondelinge toelichting bij de ontwerptekeningen, maquettes en soms ook animaties, computermodellen en (computer)berekeningen. Tijdens de wekelijkse ontwerpbegeleiding wordt je ondersteund bij je ontwerpproces en worden de gestelde (beoordelings)criteria goed besproken. Ook worden sommige vakken getoetst door middel van een verslag of een paper. Net zoals bij een ontwerpproject zijn hiervoor criteria geformuleerd waaraan je verslag of paper getoetst wordt.

Begeleiding

Is er studiebegeleiding?

Er is studiebegeleiding in allerlei vormen beschikbaar. Bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding van studentmentoren en studieadviseurs, training en ondersteunende software. Je hebt op de universiteit wel zelf een actieve rol in het gebruik maken van de voorzieningen of bij het om hulp vragen.

Alle bacheloropleidingen aan de TU Delft hebben een mentorensysteem waarbij de eerstejaars worden ingedeeld in mentorgroepen. Als je vragen hebt over je studie of studeren in Delft dan is je mentor een goed eerste aanspreekpunt. Als je andere vragen hebt, bijvoorbeeld over persoonlijke omstandigheden waardoor je studievertraging dreigt op te lopen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de studieadviseur van je opleiding. Kijk voor meer informatie op www.careerandcounsellingservices.tudelft.nl.

Buitenland

Kan ik tijdens mijn studie naar het buitenland?

Ja, bijvoorbeeld tijdens je bachelor in je minorruimte in het derde jaar door mee te doen aan een uitwisselingsprogramma of tijdens je afstuderen. Je kunt ook naar het buitenland voor een studiereis of een stage. Je master kun je ook (deels) in het buitenland doen. Kijk op buitenland.tudelft.nl voor meer informatie.

Op kamers

Kan ik makkelijk een kamer krijgen en hoe regel ik dat?

Hoe eerder je bent ingeschreven hoe groter de kans dat je snel een kamer hebt. Schrijf je dus op tijd in bij bijvoorbeeld DUWO (de grootste verhuurder van studentenkamers in Delft). Meer informatie over op kamers gaan vind je hier.

Verenigingen

Wat is het verschil tussen een studievereniging en een studentenvereniging?

Elke opleiding aan de TU Delft heeft een eigen studievereniging. De studievereniging behartigt de belangen van studenten, organiseert studiegerelateerde activiteiten, zoals studiereizen, lezingen en excursies en zorgt voor gezelligheid. Studentenverenigingen zijn niet verbonden aan een opleiding of aan de TU Delft. Je kunt ze meer zien als externe gezelligheidsverenigingen. Je hebt allerlei soorten studentenverenigingen, algemene verenigingen, maar ook op het gebied van cultuur, sport en politiek. 

Moet ik lid worden van een studievereniging?

Studieverenigingen hebben veel te bieden. Van het behartigen van je belangen, regelen van korting voor studieboeken, gezelligheid tot leuke studietripjes. Je bent niet verplicht lid te worden van een studievereniging, maar het is zeker aan te raden. 

D.B.S.G. Stylos is met 2000 leden de grootste studievereniging van Delft. Als lid van Stylos krijg je 4x per jaar de pantheon thuisgestuurd, een magazine over architectuur en de activiteiten die Stylos organiseert. Verder krijg je als lid korting op heel veel activiteiten: excursies, lezingen, workshops enz.

Als je het leuk vindt om je naast je studie te verbreden, kun je bij Stylos in verschillende commissies zitting nemen. Voor meer info bezoek de website www.stylos.nl.

Honours Programme

Kan ik naast mijn studie extra kennis opdoen?

Voor studenten die zin hebben in een extra uitdaging en meer aankunnen dan het lesprogramma is er het Honours Programme Delft. Dit is onderwijs bovenop de reguliere opleiding. Het geeft je de kans om extra kennis op te doen in of buiten je vakgebied en je persoonlijk te ontwikkelen, maar ook om eens samen te werken met studenten van andere studies.