Admission and application

If you want to be admitted to the MSc programme Technical Medicine, you have to meet the admission requirements. These requirements depend on your Bachelor's degree.

Admission

 • BSc degree from a Dutch university in Clinical Technology (Klinische Technologie/Technische Geneeskunde);
 • Dutch and English Language requirement: the theoretical MSc programme will be taught in English, while the skills training and communication in the clinic will be in Dutch.

Note that it is not possible to take courses in technical medicine in the Master’s programme if you are not registered as a Msc Technical Medicine full-time student.

Enrolment

You can enroll for the programme via Delft University of Technology (Studielink). All programmes start in September. There is a specific deadline for enrolment. Read more information on the administrative process.

Possibilities for admission without a BSc degree in Clinical Technology

Dutch-speaking students with limited deficiencies can apply for a bridging programme for the master Technical Medicine. Those students can apply via the selection procedure Bridging Programme Technical Medicine. Bachelor students with a degree of a Dutch University of Applied Sciences (HBO) are not admissible. The procedure is explained in Dutch below.

Schakelprogramma

Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure voor het schakeljaar van de master Technical Medicine aan de TU Delft, dien je te voldoen aan de volgende toelatingseisen:

 • Je hebt één van onderstaande bacheloropleidingen afgerond of rondt deze af vóór 31 augustus in het jaar waarin het schakelprogramma start:
  • Geneeskunde;
  • Biomedische Technologie;
  • Bewegingswetenschappen;
  • Biomedische Wetenschappen;
  • Medische Natuurwetenschappen.
 • Je hebt jouw bacheloropleiding, of indien van toepassing de daarop volgende masteropleiding of het promotietraject, op het moment van de start van het schakeljaar, niet langer dan 5 jaar geleden afgerond;
 • Je hebt, wanneer Nederlands niet je moedertaal is, een certificaat NT2-II. Dit is nodig, omdat de voertaal van het schakeljaar Nederlands is.
 • Je hebt maximaal één keer eerder meegedaan aan de selectieprocedure voor het TM schakelprogramma.

Kandidaten met een ander diploma

Het kan zijn dat je een andere universitaire opleiding hebt gedaan dan een van bovenstaande, maar toch in aanmerking wilt komen voor het schakelprogramma. Als je van mening bent dat je met jouw universitaire vooropleiding(en) binnen 60 EC kunt schakelen, kan je je aanmelden via het aanmeldformulier. Houd er rekening mee dat de opleiding Technical Medicine uit de volgende domeinen bestaat:

 • Klinisch;
 • Medisch-biologisch;
 • Technisch.

Als er deficiënties zijn in meer dan één van deze domeinen, dan is het niet mogelijk om te schakelen. In eerdere jaren hebben we bijvoorbeeld studenten vanuit een technische studierichting toegelaten, omdat ze daarnaast een minor Geneeskunde hadden gedaan. Ga dus goed na welke deficiënties er in jouw geval zijn en of je die kunt wegwerken binnen 60 EC. Geef op het inschrijfformulier aan hoe jij denkt deficiënties weg te kunnen werken in een schakelprogramma.

Gezien de gelimiteerde beschikbare plekken in het schakelprogramma is het schakeljaar naar Technical Medicine alleen bedoeld voor kandidaten met de ambitie om daadwerkelijk daarna fulltime door te stromen naar de Master Technical Medicine. Ook is het volgen van het schakeljaar niet bedoeld voor kandidaten met ambities om een andere master naast Technical Medicine te volgen.

Alle studenten die het binnen twee jaar het schakelprogramma succesvol afronden, worden toegelaten tot de master Technical Medicine. Het voltooien van het schakelprogramma geeft geen recht op het Bachelordiploma Klinische Technologie.

Aanmelding

De aanmelddeadline voor het schakelprogramma 2024-2025 is op 15 januari 2024 verlopen. Het aanmeldformulier voor het schakelprogramma 2025-2026 zal vanaf 15 november 2024 beschikbaar zijn op deze pagina.

Op het inschrijfformulier worden o.a. de volgende zaken uitgevraagd:

 • Persoonsgegevens
 • Behaalde diploma’s
 • Toelichting motivatie om te schakelen naar TM
 • Toelichting oriëntatie op tracks binnen TM
 • Toelichting oriëntatie op de master TM en het toekomstperspectief na het afstuderen

Selectieprocedure

De toelatingscommissie controleert aan de hand van het aanmeldformulier en aangeleverde bewijsstukken of een kandidaat geschikt is om binnen een schakelprogramma van maximaal 60 EC te kunnen schakelen naar de master Technical Medicine. De toelatingscommissie beoordeelt de volgende aspecten:

 • Voldoet de kandidaat aan de toelatingseisen zoals hierboven genoemd?
 • Heeft de kandidaat al eerder meegedaan aan de selectieprocedure?
 • Kan de kandidaat op tijd de bacheloropleiding afronden?
 • Is het inschrijfformulier duidelijk en compleet ingevuld?
 • Is de motivatie voor en inzicht in de master voldoende om succesvol het schakelprogramma af te ronden en in te stromen in de master?
 • Indien een kandidaat geen standaard toelaatbare vooropleiding heeft, dan komt hij/zij niet in aanmerking voor toelating/loting als ze deficiënties in meer dan één van onderstaande domeinen hebben. De toelatingscommissie beoordeelt op individueel niveau over deze verzoeken.
  • Klinisch
  • Medisch-biologisch
  • Technisch

Indien er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plekken, zal er tussen alle geschikte kandidaten worden geloot wie een plek krijgen in het schakelprogramma. Er vinden (indien van toepassing) twee lotingen plaats: één voor studenten met een Geneeskundeopleiding en één voor kandidaten met een andere vooropleiding. Per loting hebben alle kandidaten die mee loten dezelfde kans om toegelaten te worden.

Uiterlijk 15 april 2024 horen kandidaten per mail of ze zijn toegelaten tot het schakeljaar, dan wel op een reservelijst worden geplaatst. Voor studiejaar 2024|2025 zijn 18 plekken voor het schakeljaar beschikbaar. Daarvan zijn 6 plekken beschikbaar voor Geneeskundestudenten en 12 plekken voor studenten van overige opleidingen.

 • 15 november - start aanmeldperiode schakelprogramma
 • 15 januari - eind aanmeldperiode schakelprogramma
 • 15 april - uiterlijke datum informeren toelating/afwijzing aan kandidaten
 • 15 april tot eind juni - Kandidaten geven aan of ze hun plek in het programma accepteren
 • 30 juni - uiterlijke datum aanmelding in Studielink voor geaccepteerde kandidaten

Hieronder vind je de schakelprogramma’s van studiejaar 2023|2024. Meer informatie over de vakken binnen het schakelprogramma zijn te vinden in de studiegids.

Er kunnen wijzigingen plaatsvinden in de schakelprogramma’s van dit jaar ten opzichte van de programma’s van komende jaren. De schakelprogramma’s worden elk studiejaar uiterlijk in juni definitief vastgesteld.

Schakelprogramma's 2023|2024

Vrijstellingen

Aangezien geneeskunde en techniek zijn geïntegreerd binnen zowel de vakken van de bachelor Klinische Technologie (en dus het schakeljaar) en de vakken en stages van de master Technical Medicine is het niet mogelijk om vrijstellingen te verkrijgen vanwege eerder behaalde vakken of stages.

Vragen?

Voor vragen kun je mailen naar de Toelatingscommissie Technical Medicine via toelating-ME@tudelft.nl.