Dr. J.A.M. de Groot

publications
Publications in Pure
subjects
2005 - Linear Algebra
2006 - Kaleidoscope
2006 - Linear Algebra
2007 - Linear Algebra
2007 - Kaleidoscope
2007 - Linear Algebra Part 1
2007 - Complex Function Theory
2008 - Complex Function Theory
2008 - Analysis 2
2009 - Linear Algebra 1
2009 - Analysis
2009 - Analysis
2010 - Linear Algebra 1
2011 - Complexe functietheorie
2011 - Linear Algebra 1
2014 - Probability and Statistics
2015 - Complex Analysis
2014 - Lineair Algebra 1
2012 - Linear Algebra 1 part A
2012 - Linear Algebra 1 part B
2014 - Bachelor Thesis TWN
2015 - Applied Algebra: Codes and Cryptosystems
2014 - Algebra 1
2014 - Linear Algebra 2
2014 - Complex Analysis
2012 - Complexe functietheorie
2013 - Lineair Algebra 1
2013 - Complexe functietheorie
2016 - Bachelor Thesis TWN
2017 - Linear Algebra 2
2016 - Complex Analysis
2017 - Complex Analysis
2015 - Bachelor Thesis TWN
2016 - Lineair Algebra 1
2016 - Algebra 1
2016 - Linear Algebra 2
2016 - Complex Function Theory
2016 - Applied Algebra: Codes and Cryptosystems
2018 - Complex Analysis
2018 - Lineair Algebra 1
2018 - Complex Function Theory
2018 - Applied Algebra: Codes and Cryptosystems
2018 - Bachelor Thesis TWN
2015 - Algebra 1
2015 - Linear Algebra 2
2015 - Complex Function Theory
2015 - Lineair Algebra 1
2017 - Algebra 1
2017 - Bachelor Thesis TWN
2017 - Complex Function Theory
2017 - Lineair Algebra 1
2017 - Applied Algebra: Codes and Cryptosystems
2020 - Linear Algebra 1
2020 - Algebra 1
2020 - Complex Function Theory
2020 - Applied Algebra: Codes and Cryptosystems
2019 - Complex Analysis
2020 - Bachelor Thesis TWN
2019 - Algebra 1
2019 - Applied Algebra: Codes and Cryptosystems
2019 - Bachelor Thesis TWN
2018 - Linear Algebra 2
2019 - Linear Algebra 1
2020 - Complex Analysis
2019 - Complex Function Theory

zbMATH1
zbMATH2

Short CV:
1986 - 1990   Promotie VU Amsterdam (topologie)
1990 - 1992   Docent VU Amsterdam
1991 - 2008   Docent TU Delft
2008 - 2009   Docent VU Amsterdam
2009 - heden  Docent TU Delft

Research interest:
Zoals uit mijn promotieonderzoek mag blijken, gaat mijn interesse uit naar de abstracte wiskunde (topologie, algebra). Ik ben echter full time docent en mijn grote drive is om studenten te laten zien dat wiskunde (ook de abstracte kant) leuk en mooi is, en vaak goed te begrijpen.