Thesis defence C.J.L. Willems: aquifers

03 May 2017 10:00 - Location: Aula, TU Delft - By: webredactie TU Delft

Doublet deployment strategies for geothermal Hot Sedimentary Aquifer exploitation: Application to the Lower Cretaceous Nieuwerkerk Formation, West Netherlands Basin. Promotor 1: Prof.dr. D.F. Bruhn (CiTG), Promotor 2: Prof.dr. G.J. Weltje (KU Leuven).

Doubletplaatsingsstrategieƫn voor geothermische exploitatie van sedimentaire aquifers

Een enorme hoeveelheid warmte is opgeslagen in Sedimentaire aquifers in de Nederlandse ondergrond. Deze kilometers diepe aquifers bevatten genoeg warmte om in onze nationale warmtevraag te voorzien voor meerdere decennia, zonder gerelateerde broeikasgasemissies. In Nederland wordt sinds 10 jaar warmte geproduceerd uit dit type energiebron. Tot en met 2016 zijn ongeveer 16 doubletsystemen gerealiseerd die geothermische warmte produceren. Elk jaar komen er gemiddeld 2 tot 3 nieuwe doubletsystemen bij. Een doublet bestaat uit een productieput die warm water produceert uit permeabele aquifers op kilometers diepte. Nadat de warmte met warmtewisselaars is onttrokken, wordt het afgekoelde water geherinjecteerd in hetzelfde aquifer, op ongeveer 1 tot 1.5 km afstand van de productieput. De meeste Nederlandse doubletten worden gebruikt voor warmtewinning in de glastuinbouwsector en hebben een gemiddelde netto energieproductie van 10 MWth. Daarom zijn honderden systemen nodig om een significant deel van onze warmtevraag uit geothermie te halen. In dit promotieonderzoek zijn doubletontwerp en doubletplaatsingsstrategieƫn bestudeerd om warmtewinning te optimaliseren. Met behulp van gedetailleerde geologische modellen is stroming door het aquifer gesimuleerd. Dit vormde de basis voor evaluatie van parameters zoals benodigde injector-producer afstand, voorkeursrichting van stroming ten opzichte van geologische trends en de benodigde afstand tussen verschillende doubletten om negatieve interferentie te voorkomen. Met de resultaten kunnen regionale warmtewinningsplannen worden ontwikkeld om optimaal gebruik te maken van geothermische warmte uit sedimentaire aquifers.

More information?
For access to theses by the PhD students you can have a look in TU Delft Repository, the digital storage of publications of TU Delft. Theses will be available within a few weeks after the actual thesis defence.